Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

ST-ohjeet löytyvät html-muodossa Säteilyturvakeskuksen säädöskokoelmasta Stuklexista ja pdf-muodossa Finlexin määräyskokelmasta. Tältä sivulta johtavat suorat linkit ohjetiedostoihin.

Säteilyturvallisuusohjeet Stuklexissa (html-muotoiset)

Säteilyturvallisuusohjeet Finlexissä (pdf-muotoiset)

HUOM! Säteilylainsäädännön kokonaisuudistuksen yhtenä muutoksena on, että ST-ohjeet ovat jatkossa suositusluonteisia.

Yleiset ohjeet 

ST 1.1  Säteilytoiminnan turvallisuus (pdf) 23.5.2013
ST 1.3  Säteilylähteiden varoitusmerkit (pdf) 9.12.2013
ST 1.4  Säteilyn käyttöorganisaatio (pdf) 2.11.2011
ST 1.5  Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (pdf) 12.9.2013
ST 1.6  Säteilyturvallisuus työpaikalla (pdf) 10.12.2009
ST 1.7  Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa (pdf) 10.12.2012
ST 1.8  Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys
            ja säteilysuojelukoulutus
 (pdf) 25.1.2016
ST 1.9   Säteilytoiminta ja säteilymittaukset (pdf) 23.11.2016
ST 1.10 Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu (pdf) 14.7.2011
ST 1.11 Säteilylähteiden turvajärjestelyt (pdf) 21.3.2017

Sädehoito

ST 2.1 Sädehoidon turvallisuus (pdf) 18.4.2011

Lääketieteellinen röntgentutkimus

ST 3.1 Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa (pdf) 13.6.2014
ST 3.3 Röntgentutkimukset terveydenhuollossa (pdf) 8.12.2014
ST 3.8 Säteilyturvallisuus mammografiatoiminnassa (pdf) 25.1.2013

Teollisuus, tutkimus, opetus ja kaupallinen toiminta

ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus (pdf) 13.9.2016
ST 5.2 Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttö (pdf) 26.9.2008
ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa (pdf) 4.5.2007
ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa (pdf) 14.6.2016
ST 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa (pdf) 9.3.2012
ST 5.7 Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot (pdf) 6.6.2011
ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyö (pdf) 25.9.2015

Avolähteet ja radioaktiiviset jätteet

ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä (pdf) 2.3.2016
ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt avolähteiden käytössä (pdf) 9.1.2017
ST 6.3 Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä (pdf) 14.1.2013

Säteilyannokset ja terveystarkkailu

ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta (pdf) 14.8.2014
ST 7.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen soveltaminen
           ja säteilyannoksen laskemisperusteet
(pdf) 8.8.2014
ST 7.3 Sisäisestä säteilystä aiheutuvan annoksen laskeminen (pdf) 13.6.2014
ST 7.4 Annosrekisteri ja tietojen ilmoittaminen (pdf) 8.12.2014
ST 7.5 Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu (pdf) 13.6.2014

Eläinlääketiede

ST 8.1Säteilyturvallisuus eläinröntgentoiminnassa (pdf) 20.3.2012

Ionisoimaton säteily

ST 9.1 Solariumlaitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset ja valvonta (pdf)    11.12.2003
ST 9.2 Pulssitutkien säteilyturvallisuus (pdf) 2.9.2003
ST 9.3 ULA- ja TV-asemien mastotöiden säteilyturvallisuus (pdf)    2.9.2003
ST 9.4 Yleisöesityksissä käytettävien suuritehoisten laserlaitteistojen
           säteilyturvallisuus
(pdf) 30.4.2015

Luonnon säteily

ST 12.1 Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa (pdf) 2.2.2011
ST 12.2 Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus (pdf) 17.10.2010
ST 12.4 Säteilyturvallisuus lentotoiminnassa (pdf) 1.11.2013