Strålning i konsumentprodukter och apparater

Elektromagnetiska fält från apparater i hemmet, skolan och på kontoret

Det finns elektriska och magnetiska fält i närheten av elektriska apparater och kablar i hemmet, skolan och på kontoret. På grund av den låga spänningen är de elektriska fälten svaga. Elektriska apparater skapar magnetfält i närheten, som mycket snabbt blir svagare när avståndet ökar. Det finns också elektriska apparater i hemmet, skolan och på kontoret som avger mikrovågor. Dessa inkluderar mobiltelefoner, trådlösa lokala nätverksenheter (WLAN), datorer och smarta mätare. Idag kan hushållsapparater som kylskåp och diskmaskiner ha en WLAN-sändare och -mottagare. Den ansluter hushållsapparaten till ett datornätverk, det så kallade ”sakernas internet”(IoT, Internet of Things). På grund av den låga överföringseffekten är mikrovågorna i dessa enheter svaga och blir snabbt ännu svagare när du flyttar dig bort från enheten.

Elektromagnetiska fält från apparater i hemmet, skolan och på kontoret medför inga hälsorisker. 

Anordningar som använder optisk strålning

Optisk strålning omfattar ultraviolett (UV) strålning, synligt ljus och infraröd strålning.