Driftsinspektionsprogram av en kärnteknisk anläggning 2023

Inspektionerna enligt driftinspektionsprogrammet omfattar säkerhetsstyrning, de viktigaste verksamhetsprocesserna och tekniskt godkännande av förfaranden och systemens tekniska acceptans. Inspektionerna säkerställer att anläggningens säkerhetsbedömning, drift, underhåll och skyddsåtgärder uppfyller kraven i kärnsäkerhetsföreskrifterna. I de inspektioner som genomfördes 2023 har inte identifierats några betydande brister under årets andra tredjedel som skulle påverka personalens, miljöns eller anläggningens säkerhet.

  Inspektioner år 2023
Basprogram Loviisa 1 och 2 Olkiluoto 1, 2 och 3
Automationsteknik x x
Avfallets slutförvaringsutrymmen x x
Kemi x x
Maskinteknik    
Mellanlager för använt kärnbränsle   x
Drifterfarenhetsverksamhet   x
Drift   x
Anläggningens underhåll x x
Organisationens verksamhet (tidigare Personalresurser och kompetens, Ledarskap och säkerhetskultur, Ledningssystem) x x
Brandskydd   x
Användning av PRA x  
Konstruktioner och byggnader x  
Elektroteknik x  
Strålskydd x x
Skyddsarrangemang x x
Säkerhetsplanering x x
Säkerhetsfunktioner x x
Beredskapsarrangemang x x
Avfall från kraftverket   x
Årsrevision x x
Övervakning av kärnmaterial x  
Specifika ämnen    
Dekontaminering   x
Konstaterande av PTO-beredskap   x