Mitä säteily on

Säteily kuuluu luonnollisena osana elinympäristöömme. Säteilyä on kahdenlaista – ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä.

Ionisoivalla säteilyllä on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. Radioaktiiviset aineet lähettävät ionisoivaa säteilyä. Myös esimerkiksi röntgenlaitteet tuottavat sitä.

otsikko otsikko otsikko
12 12 12
123 23 23