Ydinvoimalaitosten käytön tarkastusohjelma 2023

Käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. Tarkastuksilla valvotaan, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia. Vuoden 2023 tarkastuksissa ei ole vuoden ensimmäisellä kolmanneksella havaittu merkittäviä puutteita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai laitoksen turvallisuuteen.

  Vuoden 2023 tarkastukset
Perusohjelma Loviisa 1 ja 2 Olkiluoto 1, 2 ja 3
Automaatiotekniikka x x
Jätteiden loppusijoitustilat x x
Kemia x x
Konetekniikka    
Käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto   x
Käyttökokemustoiminta   x
Käyttötoiminta   x
Laitoksen ylläpito x x
Organisaation toiminta (ent. Henkilöstöresurssit ja osaaminen, Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, Johtamisjärjestelmä) x x
Palontorjunta   x
PRA:n käyttö x  
Rakenteet ja rakennukset x  
Sähkötekniikka x  
Säteilysuojelu x x
Turvajärjestelyt x x
Turvallisuussuunnittelu x x
Turvallisuustoiminnot x x
Valmiusjärjestelyt x x
Voimalaitosjätteet   x
Vuosihuolto x x
Ydinmateriaalivalvonta x  
Erityisaiheet    
Dekontaminointi   x
PTO-valmiuden todentaminen   x