#DINHUD-kampanj

Att skydda sig mot solen är inte bara förnuftigt, utan också viktigt.  #Dinhud är Strålsäkerhetscentralens (STUK) kampanj som uppmuntrar människor att skydda sig mot solen. I kampanjen medverkar också Cancerorganisationerna och Meteorologiska institutet.

På finska