År 2022 ändrades fokus för internationellt samarbete

STUK:s internationella samarbete bygger på dess starka expertis inom strål- och kärnsäkerhet, skyddsarrangemang och kontroll av kärnmaterial. Den långa erfarenheten som tillsynsmyndighet i kombination med proaktiv delning av praxis och erfarenheter har gett STUK ett starkt internationellt rykte och har lagt grunden för ett nära samarbete mellan myndigheter över hela världen.

Det ryska angreppskriget mot Ukraina i slutet av februari 2022 gjorde att STUK omedelbart behövde se över sina internationella samarbetsprioriteringar och frysa det traditionella samarbetet med Ryssland om säkerheten vid kärnkraftverk nära den finska gränsen.

Kontakten med den ukrainska kärnsäkerhetsmyndigheten (SNRIU) och dess tekniska stödorganisation hade redan inletts innan det ryska angreppskriget inleddes, och planer gjordes för att renovera det mobila radiologiska övervakningsfordonet som levererades till Ukraina 2011. Kriget förändrade dock situationen, och behovet av ytterligare stöd var omedelbar. Ukraina och den internationella gemenskapen måste snabbt se till att det krigshärjade landet behåller sin förmåga att övervaka både sina kärntekniska anläggningar och sin miljöstrålning.

Under år 2022 stödde STUK Ukraina med både utrustningsleveranser och experthjälp. STUK skickade bland annat i mars 2022 en expertgrupp till Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC) i Bryssel för att ge stöd och information i frågor som rör strålnings- och kärnkraftsolyckor. STUK:s fyra experter arbetade växelvis i mer än en månad i ERCC:s grupp för en lägesbild av Ukraina.

I september 2022 undertecknade SNRIU och STUK ett samförståndsavtal (MoU) om samarbete och informationsutbyte inom området för kärn- och strålsäkerhet. Genom det nordiska samarbetet deltog STUK också i att bistå laboratorierna i Tjernobylområdet.

Under innevarande år kommer STUK att fortsätta att ha ett nära samarbete med olika länders strålnings- och kärnsäkerhetsmyndigheter för att stödja Ukrainas kärnsäkerhetsmyndighet i dessa svåra tider. Den senaste tidens händelser och deras möjliga utveckling kräver ett starkare samarbete mellan likasinnade länder för att garantera strålnings- och kärnsäkerhet, försörjningstrygghet och hållbar utveckling.

En bedömning av säkerhetsutsikterna för ryska kärnkraftverk nära den finska gränsen gjordes 2022. STUK fortsätter att regelbundet övervaka utvecklingen av situationen med hjälp av allmänt tillgänglig information.

Läs mer:

Årsrapport om det internationella samarbetet 2022 i Julkari (dokumentet är på engelska)