Info på Strålsäkerhetscentralens webbplats

Du har kommit till Strålsäkerhetscentralens webbplats, som lanserades i maj 2023. Webbplatsen stuk.fi är Strålsäkerhetscentralens centrala informationskanal, vars syfte är att berätta och informera om strålnings- och kärnsäkerhetsfrågor i Finland. På den här sidan hittar du kanske inte svaret på din individuella situation eller ditt behov av information. Då kan du kontakta oss via vår skicka meddelanden blankett.

Tekniskt genomförande

Webbsidan har skapats med publikationssystemet Liferay EE 7.1. Användargränssnittet har designats så att det är responsivt, dvs. skalas enligt den enhet användaren använder. I designen av webbplatsens utseende och användargränssnitt har vi strävat efter nivå AA i tillgänglighetsanvisningen WCAG 2.0.

Webbplatsens datasäkerhet

Datasäkerheten på vår webbplats verifieras av en tredje part och dess datatrafik är SSL-skyddad, vilket innebär att obehöriga inte kan följa eller ändra din internettrafik.

Om du hittar en sårbarhet eller svaghet på vår webbplats, vänligen anmäl detta till vårt registratorkontor med skicka meddelanden blanketten eller via e-post [email protected].

Webbplatsen innehåller PDF-dokument som du behöver Adobe Acrobat Reader för att läsa. Programmet kan laddas ner gratis från Adobes webbplats adobe.fi.

Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen

Vi har förbundit oss till att skydda användarnas integritet och personuppgifter på vår webbplats i enlighet med personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Användningen av vår webbplats kräver inte registrering. Vi samlar inte in information som identifierar en enskild besökare. Läs mer om behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på en webbplatsbesökares enhet. När du kommer till stuk.fi-webbplatsen ber vi om ditt samtycke till användningen av cookies. Webbplatsen använder både cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion och cookies för besökaruppföljning och kvalitetskontroll. Läs mer om användningen av cookies på vår webbplats.

Tillgänglighet

Vårt mål är att göra vår webbplats tillgänglig för så många människor som möjligt. Vi tar gärna emot respons och utvecklar ständigt vår webbplats. Läs mer om tillgängligheten på vår webbplats

Upphovsrättigheter 

Rättigheterna till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Strålsäkerhetscentralen eller annan informationsleverantör som meddelats i samband med dokumentet i enlighet med upphovsrättslagen och senare ändringar av denna. Bilder på vår webbplats får inte manipuleras eller ändras utan tillstånd. Bilderna får inte användas på ett olämpligt sätt eller i strid med god sed eller för marknadsföring, reklam eller andra kommersiella ändamål. Användaren får inte överlåta publiceringsrätten till tredje part.

Om du använder de finska radonkartorna som publiceras på vår webbplats ska följande uppgifter anges i samband med kartan: Källa: STUK (grundkarta: Lantmäteriverket).

I frågor som rör användningen av material som publiceras på eller länkas till vår webbplats, vänligen kontakta vår kommunikation antingen via vår växel på vardagar kl. 8.00–16.15,
tfn 09 759 881, eller via e-post viestinta(at)stuk.fi.

Rättsligt förbehåll

Vi har på alla sätt strävat efter att innehållet på vår webbplats är korrekt och aktuellt. Vi ansvarar emellertid inte för direkta eller indirekta skador som orsakas användaren av eventuella fel i innehållet. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador som orsakas av tekniska fel eller material som har länkats till webbplatsen och som har publicerats av tredje part.

Länkar och sociala medier

Tjänstens interna länkar öppnas huvudsakligen i samma webbläsarfönster. Länkar utanför tjänsten öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Om en länk leder bort från vår webbplats ansvarar vi inte för vilken information webbplatsen i fråga samlar in. Till exempel finns videorna på YouTube, som samlar in information om användare. Innehållet på vår webbplats kan delas med Twitter och Facebook.

När du öppnar de länkade sidorna gäller användarvillkoren för den webbplatsen. Vi rekommenderar att du separat bekantar dig med dataskyddspolicyn på de andra webbplatserna och behandlingen av personuppgifter. Vi ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller riktigheten av informationen på dessa tredje parters webbplatser. En länk till en tredje parts webbplats på vår webbplats innebär inte att vi är ansvariga för funktionerna på den tredje partens webbplats eller för de produkter och tjänster som erbjuds eller nämns på webbplatsen.

Prenumerationstjänst för nyhetsbrev (implementeras senare)

Våra pressmeddelanden, nyheter på nätet och blogginlägg på finska kan beställas från vår webbplats direkt till den e-postadress som användaren anger. När du prenumererar på aktuell information på vår webbplats ger du ditt tillstånd att lagra dina kontaktuppgifter i syfte att skicka dig nyhetsbrev. Behandlingen av uppgifterna baseras på ditt samtycke.

Du kan läsa mer om behandlingen av prenumerantens personuppgifter i kommunikationens registerbeskrivning (publiceras senare).

Du kan också prenumerera på våra pressmeddelanden, nyheter på nätet och blogginlägg på finska som ett RSS-flöde.

Publikationer

Våra publikationer publiceras i det elektroniska publikationsarkivet Julkari och de listas på vår webbplats. Våra egna publikationer publiceras i sin helhet i PDF-format. För en del av publikationerna publiceras även ett förord eller sammandrag i html-format. Våra elektroniska publikationer är avgiftsfria. Gå till Julkari.fi för att se våra publikationer.

Skicka meddelanden

Vi utvecklar hela tiden vår webbplats. Du kan ge feedback om innehållet på sidorna genom att använda responsblanketten på webbplatsen. Vi begär inga personuppgifter på responsblanketten. Med responsblanketten kan du också ge respons eller lämna en begäran om information om andra ämnen. Vi lagrar endast kontaktuppgifter och annan information som användaren separat angett på responsblanketten och som vi kan använda för att svara på användarens kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Du hittar information om behandlingen av respons i registerbeskrivningen.

Webbplatsens administratör

Administratören för vår webbplats är en utsedd kommunikationsexpert. I frågor som rör vår webbplats, vänligen kontakta vår kommunikation antingen via vår växel på vardagar kl. 8.00–16.15, tfn 09 759 881, eller via e-post viestinta(at)stuk.fi.