Beredskapsdirektiv (VAL)

Direktiven VAL 1 gäller skyddsåtgärder som är nödvändiga i den tidiga fasen och den intermediära fasen av en nödsituation med strålrisk.

Skyddsåtgärder är sådana åtgärder som är avsedda att minimera befolkningens exponering för strålning i en nödsituation med strålrisk, att minimera övriga olägenheter som situationen orsakar samt att i så stor utsträckning som möjligt normalisera människornas levnadsförhållanden och de samhälleliga funktionerna efter en nödsituation med strålrisk.

Den reviderade VAL 1-direktiven av den 1 september 2020 uppdaterades för intag av jodtabletter den 20 december 2022.

Direktiven i Stuklex

VAL 1 Skyddsåtgärder i en nödsituation med strålrisk (pdf), 20.12.2022
VAL 3 Anvisning för räddningsmyndigheterna om övervakning av extern strålning (pdf), 14.10.2008
VAL 4 Kvalitets- och granskningskrav för bärbara strålningsmätare (pdf), 14.10.2008

Direktiv VAL 1 upphäver VAL 2 av den 5.10.2012.

Direktiv VAL 3 upphäver direktiv VAL 1.2 av den 19.6.2001, och direktiv VAL 4 upphäver direktiv VAL 1.3 ”Bärbara strålningsmätare” av den 5.9.2001.