Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Fin...

Ett rökfritt Finland-dagen firas fredagen den 25 augusti 2023. Temat är "Ett rök- och nikotinfritt Finland – välfärd för morgondagen". Radon i inomhusluft är den näst viktigaste kända lungcancerorsaken efter rökning, och i synnerhet rökare löper en stor risk att insjukna. Största delen av lungcancerfallen kan undvikas genom att slu...