Om Radon

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Mittaaminen ainoa tapa saada radonpitoisuus selville. Tähän osioon koostettu tärkeää tietoa radonista.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen (STUK) ordnade i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ett webbinarium den 15 november 2022 om att minska hälsoriskerna förknippade med UV-strålning och radon i inomhusluften för alla som deltar i främjandet av hälsa i kommu...

Strålsäkerhetscentralen ordnar ett webbinarium onsdagen den 21 september 2022 kl. 18 där du kan ställa frågor och diskutera om radon och radonsaneringar.