Övervakning av kärntekniska anläggningar

STUK övervakar Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk samt Posivas slutförvarings- och inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle. Dessutom övervakar STUK VTT:s forskningsreaktor i Otnäs i Esbo. STUKs övervakning omfattar även nya kärntekniska anläggningar.