Avvecklande av en kärnteknisk anläggning

När en kärnteknisk anläggning upphör inleds åtgärder för att avveckla anläggningen.

Målet med avvecklingsåtgärderna är att rengöra kärnkraftverkets konstruktioner och system från radioaktiva material så att tillståndsinnehavaren frigörs från alla förpliktelser i tillståndet. I Finland slutförvaras det radioaktiva avfall som uppstår i samband med avvecklingen i huvudsak i utrymmen som byggs i slutförfaringsgrottor som ligger på kraftverksområdet. För avvecklande av kärnkraftverk krävs tillstånd av statsrådet.