Kvalitetssystem 

Dosimetrilaboratoriets kvalitetssystem är internationellt erkänt: Laboratoriet deltar i CIPM MRA-avtalet för ömsesidigt erkännande som koordineras av Internationella byrån för mått och vikt (BIPM).

STUK är det nationella mätnormallaboratoriet för mätning av joniserande strålning och upprätthåller mätnormaler för strålningsstorheter. STUK deltar i det internationella CIPM MRA-avtalet för ömsesidigt erkännande (Comité Internationale des Poids et Mesures, Mutual Recognition Arrangement).

Enligt avtalet erkänns mätnormaler samt mätnings- och kalibreringsintyg som likvärdiga bland de nationella metrologiska institut och mätnormallaboratorier som deltar i avtalet. Sålunda ges allmänt godkännande till mätningar som har utförts i vilket som helst laboratorium som ingår i avtalet. 

Kvalitetssystemet för de laboratorier som deltar i CIPM MRA-avtalet måste uppfylla kraven i standarden ISO/IEC 17025. Det finns två likvärdiga metoder för att godkänna ett kvalitetssystem: egenanmälan (”self declaration approach”) eller kan vara konstaterad av tredje part (”accreditation approach”). Godkännandet av egenanmälan kräver årlig rapportering till EURAMET och regelbundna externa utvärderingar.  

För dosimetrilaboratoriets del är godkännandet av kvalitetssystemet baserat på en egenanmälan, vilket är fallet för de flesta mätnormallaboratorierna i Finland.

Mer information om mätnormalsystemet i Finland finns på VTT MIKES webbplats. Information om dosimetrilaboratoriets CIPM MRA-mätprestanda, CMC (Calibration and Measurement Capabilities) har publicerats i databas som upprätthålls av Internationella byrån för mått och vikt (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures).