Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Strålsäkerhetcentalen (STUK) övervakar verksamhet som medför exponering av människor för naturlig strålning. I verksamheter som medför exponering för naturlig strålning kan arbetstagare eller allmänheten bli exponerade för högre halter av naturlig strålning än normalt.

Strålningsverksamhet som medför exponering för naturlig strålning kan vara

  • Arbete i arbetsutrymmen där andningsluftens radonhalt är ansenlig
  • Leverans av sådant hushållsvatten till konsumenter som innehåller en högre halt av naturligt radioaktiva ämnen än normalt,
  • Tillverkning eller import från länder utanför EU eller överföring inom EU av byggnadsmaterial som innehåller en större mängd naturligt radioaktiva ämnen än normalt.
  • Gruvdrift
  • Hantering, användning, upplagring och återvinning av material och avfall bestående av naturmaterial som innehåller högre halter av radioaktiva ämnen som normalt
  • Luftfart 
Sammio är en förordnings- och anvisningstjänst för strålsäkerhetslagstiftningen. Man kan söka krav på olika nivåer i lagstiftningen och STUKs föreskrifter. 

Till Sammio
Kontakta oss:
[email protected]