Medborgarnas informationskällor

I en nödsituation med strålrisk ska du följa myndigheternas kommunikation och anvisningar i radio och TV samt på deras webbplatser. Med befolkningslarm kan man ge den allmänna farosignalen. När den ljuder ska man söka skydd inomhus.

Informationskällor

Varningsmeddelanden

Via varningsmeddelanden ges anvisningar och uppmaningar om att söka skydd inomhus, användning av jodtabletter, skydd av husdjursproduktion och skydd av övrig produktion. Varningsmeddelanden sänds alltid i radion. Myndigheten kan besluta att varningsmeddelandet som den utfärdat också ska sändas i TV. Dessutom publiceras varningsmeddelandet på sidan 112 i Text-TV och 112 Suomi-applikationen. Varningsmeddelandet förmedlas också till Nödcentralsverkets webbplats 112.fi. Rundradion publicerar också varningsmeddelanden på sin webbplats och i Text-TV, och de förmedlas till Rundradions app Nyhetskollen.

Räddningsverken informerar

Finlands 22 räddningsverk informerar på sina egna webbplatser och i sina kanaler i sociala medier. En sammanställning av Finlands räddningsverk finns på räddningsväsendets webbplats.

Du kan också söka efter räddningsverk enligt din hemkommun: Räddningsväsendet – Framsida.

Dessutom kommunicerar de myndigheter och kommuner som deltar i hanteringen av den farliga situationen om sina ansvarsområden på sina egna webbplatser och i sina kanaler i sociala medier. Bekanta dig med de centrala myndigheterna och de kommunikationskanaler som de använder.

I en nödsituation med strålrisk ska du följa myndigheternas kommunikation och anvisningar i radio och TV samt på sidan 867 i Yles Text-TV. I en nödsituation med strålrisk informerar myndigheterna och kommunerna dessutom om sina ansvarsområden i sina egna kanaler.

Medborgarnas informationskällor i en nödsituation med strålrisk.