Jodtabletter skyddar sköldkörteln

Vid en allvarlig kärnkraftsolycka kan radioaktiv jod frigöras i luften. Ackumulering av jod i sköldkörteln kan minskas genom att man tar en medicinsk jodtablett. Preparatets effektivitet är direkt förknippad med att det tas vid rätt tidpunkt. Därför ska jodtabletter endast användas på uppmaning av myndigheterna.


Det kan vara befogat att ta jodtabletter i vissa områden i Finland om det sker en olycka vid

 • kärnkraftverket i Olkiluoto eller Lovisa
 • anläggningen i Sosnovyj Bor eller Kola i Ryssland
 • anläggningen i Forsmark i Sverige.

Det är mycket osannolikt att en olycka, som skulle ske längre bort än de nämnda platserna, skulle föranleda behov att ta skydd eller ta jodtabletter.

Utmärkande för jod är att den samlas upp i sköldkörteln om den kommer in i kroppen till exempel via inandningen. Detta är mest skadligt för personer i växande ålder. Hos dem kan stråldosen som sköldkörteln tar emot öka risken för sköldkörtelcancer. Ackumulering av radioaktiv jod i sköldkörteln kan minskas genom att man tar en medicinsk jodtablett. Tabletten innehåller icke radioaktiv kaliumjodid som fyller sköldkörteln och förhindrar ansamling av radioaktiv jod i körteln.

Om det förväntas stora mängder radioaktiv jod i utomhusluften på ett visst område i Finland, uppmanar myndigheterna människor att inta en medicinsk jodtablett. Tabletten ska endast användas på uppmaning av myndigheterna eftersom preparatets effektivitet är direkt förknippad med att det tas vid rätt tidpunkt.

De radioaktiva ämnena sprider sig med luftströmmarna. Vindhastigheten avgör hur snabbt molnet rör sig, och vindriktningen avgör vilket område som kontamineras. Strålsäkerhetscentralen (STUK) bedömer behovet av skyddsåtgärder utifrån övervakningen av strålningen i miljön och Meteorologiska institutets kalkyler av hur luftströmmarna rör sig i atmosfären. Vid behov rekommenderar STUK att jodtabletter tas i områden där en skadlig mängd radioaktiv jod kan förväntas.

Intag av jodtabletter i en nödsituation med strålrisk orsakad av en kärnkraftsolycka rekommenderas för personer upp till 40 år, gravida och ammande. Att ta jodtabletter är särskilt viktigt för barn, gravida och ammande, eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare för strålning än den är hos vuxna. Dessutom är sköldkörteln hos en gravid eller ammande vuxen större än vanligt och ovanligt aktiv. Om det inte finns tillräckligt med tabletter, ges tabletterna åt barn och gravida. Hos vuxna har man inte hittat samband mellan exponering för radioaktiv jod och sköldkörtelcancer och därför rekommenderas inte jodtabletter till personer över 40 år.

Enligt WHO har man i undersökningar inte upptäckt att exponering för radioaktiv strålning ökar risken för sköldkörtelcancer hos personer över 40 år. Sköldkörtelns känslighet för strålningens skadliga effekter minskar avsevärt med åldern.

Det är viktigt att ta tabletten vid rätt tidpunkt. Om tabletten tas för tidigt eller för sent blir den skyddande effekten svagare. Räddningsmyndigheten utfärdar ett varningsmeddelande om människor ska söka skydd inomhus eller använda jodtabletter.

Att söka skydd inomhus är den primära skyddsåtgärden i en nödsituation med strålrisk, eftersom det är det mest effektiva sättet att minska strålningsexponeringen. Att ta jodtabletter är en sekundär stödåtgärd som rekommenderas för personer upp till 40 år, gravida och ammande.

Jodtabletter skyddar inte mot andra radioaktiva ämnen än jod. Därför är skydd inomhus den primära skyddsåtgärden vid strålning.

Jodtabletter skyddar endast sköldkörteln och minskar inte den övriga strålningsexponeringen. Man får inte gå utomhus för att skaffa jodtabletter när myndigheten redan har uppmanat att stanna inomhus. När man skyddar sig genom att vara inomhus minskar man avsevärt den mängd radioaktiva ämnen som samlas i kroppen via inandningen, och då minskar även den dos som samlas i sköldkörteln. Intaget av jodtabletter kompletterar skyddet man får av att vara inomhus.

Jodtabletter finns tillgängliga även som kosttillskott. De innehåller dock mycket mindre jod än medicinska tabletter och är därför inte lämpliga för användning i en nödsituation med strålrisk.

Jodtabletter kan köpas på apotek

Jodtabletter för barn över 3 år och för vuxna upp till högst 40 år kan köpas på apotek utan recept.

För närvarande finns det inget sådant jodpreparat till försäljning på finska apotek vars exakta dosering är möjlig för barn under 3 år eller under en månad. Den offentliga hälsovården skaffar jodtabletter lämpliga för barn under 3 år. Tabletterna delas ut till barnens föräldrar och till gravida i samband med rådgivningsbesök. Endel av välfärdsområdenas rådgivningar har på förhand meddelat om distributionsplatser och -tider. Hälsovårdsaktörerna på områdena informerar om hur distributionen ordnas när jodpreparaten finns tillgängliga. Aktörerna inom hälsovården informerar när jodpreparatet finns tillgängligt.

Det är också bra att ha jodtabletter tillgängliga på platser där barn, gravida, ammande och vuxna upp till 40 år tillbringar längre tid. Att förvara jodtablettlager kan vara lämpligt till exempel i vissa offentliga institutioner, företag och sammanslutningar, såväl som i deras skyddsrum. Myndigheterna rekommenderar att en ansvarig person utses för att upprätthålla lämpliga förvaringsförhållanden för läkemedlet, regelbundet uppdatera lagret och köpa preparaten.

Dosering av jodtabletter för olika åldersgrupper

 • 130 mg kaliumjodid (100 mg jod) för 12–40-åringar och gravida
 • 65 mg kaliumjodid (50 mg jod) för barn i 3–12 års ålder
 • 32,5 mg kaliumjodid (25 mg jod) för barn i åldrarna 1 månad–under 3 år
 • 16,25 mg kaliumjodid (12,5 mg jod) för spädbarn under 1 månad

Så här använder du jodtabletter

 • Ta jodtabletten endast på uppmaning av myndigheterna, så att du kan vara säker på att du tar den vid rätt tidpunkt. Du hör anvisningen i radio och TV. Följ den dosering som anges i förpackningen.
 • Ta en jodtablett särskilt om du är gravid eller ammar. Det är också viktigt att ge jodtabletter till barn.
 • Ta endast en dos. Skyddet som dosen ger håller cirka ett dygn. Exponeringen via inandning som orsakas av utsläppsmolnet pågår sannolikt endast några timmar. Om utsläppet förnyas eller fortsätter en längre tid ger myndigheterna en uppmaning om en ny dos i radio och TV.

Ta inte en jodtablett

 • om du lider av överaktiv sköldkörtel, hudceliaki (dermatitis herpetiformis) eller vaskulit i samband med minskade nivåer av komplement (hypokomplementemisk vaskulit).
 • om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion av jod.
 • om sköldkörteln har avlägsnats eller inte fungerar, eftersom jodtabletten endast skyddar fungerande sköldkörtlar och är således av ingen nytta.

Biverkningar av kaliumjodid är mycket ovanliga. Om du lider av sköldkörtelsjukdom bör du vara försiktig, eftersom vissa sköldkörtelsjukdomar medför en högre risk för skadeverkningar. Diskutera vid behov med din behandlande läkare om intagandet av jodtabletter. Hos patienter som använder tyroxin eller andra sköldkörtelhormoner för sköldkörtelns underfunktion är kaliumjodids sköldkörtelskyddande effekt mindre. Om sköldkörtelns funktion är lindrigt nedsatt och en del av sköldkörteln fungerar kan man ta en jodtablett enligt myndigheternas anvisning.

En överkänslighetsreaktion som tidigare orsakats av jodkontrastmedel, utgör inte ett hinder för användning av jodtabletter, eftersom ämnet som orsakade reaktionen sannolikt är ett annat ämne än joden. Jod är ett nödvändigt näringsämne för människor som finns i mjölkprodukter, ägg och fisk och som tillsätts i koksalt och spannmålsprodukter.
 
Om du har andra sjukdomar eller allergier eller om du använder andra läkemedel ska du kontrollera läkemedlets lämplighet på bipacksedeln, på apoteket eller hos din läkare. Endast en läkare som känner patienten och sjukdomsläget kan ge anvisningar om huruvida patienten kan använda jodtabletter.

Vanliga frågor om jodtabletter

Har du frågor? Gäller din fråga

 • strålsäkerheten? Skicka ett meddelande till STUK med webblanketten [linkki]
 • jodens hälsoeffekter, dosering av jodtabletter eller SHM:s bearbetade jodanvisningar? Skicka ett meddelande till social- och hälsovårdsministeriet per e-post på adressen kirjaamo.stm (at) gov.fi
 • jodtabletter som läkemedelspreparat? Skicka ett meddelande till Fimea med webblanketten​​​​​​​.

Om du är osäker på om medicinska jodtabletter är lämpliga för dig ska du diskutera detta med din läkare. Jodtabletten ska intas endast på uppmaning av myndigheterna.