Till användare av strålning

På de här sidorna har vi samlat information för experter som använder strålning i sitt arbete.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralens mätningar av radioaktivitet hos människor i Rovaniemi är en del av det program för mätning av radioaktivitet hos befolkningen som inleddes redan på 1960-talet.

Radonmätning rekommenderas för alla lägenheter i radhus och lägenheter på första våningen i flervåningshus. Om husbolaget har vistelseutrymmen på bottenvåningen eller i källaren och en del av de boende tillbringar mycket tid i dem är det också värt att utföra mätningar där.