Till användare av strålning

På de här sidorna har vi samlat information för experter som använder strålning i sitt arbete.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Fin...

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bär det internationella huvudansvaret för att tillhandahålla EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap ERCC expertstöd med anknytning till radiologiska och nukleära hot fram till slutet av januari 2024. I praktiken innebär ansvaret att ERCC kan be STUK om experts...