Kärnkraftverksolyckor världen över

Reaktorn i kärnkraftverket i Tjernobyl i Sovjetunionen (i dag Ukraina) förstördes explosionsartat år 1986. Reaktorn totalförstördes, vilket gav upphov till ett stort utsläpp av radioaktiva ämnen.

Den största jordbävningen i Japans historia den 11 mars 2011 och en tsunami som följde på jordbävningen vållade svåra skador på kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi på Japans ostkust. Från anläggningen kom radioaktiva ämnen ut i luften och havet.

De båda händelserna har placerats i klass 7 på den internationella skalan för säkerhetsbetydelsen av kärnkrafts- och strålningsrelaterade händelser (INES), d.v.s. händelserna är mycket allvarliga olyckor utifrån deras konsekvenser för miljön.