Delegationer

STUKs verksamhet och utvecklingen av den stöds av fyra delegationer bestående av utomstående medlemmar:

STUKs delegation

Delegationen som grundades våren 2008 sammankallas av STUKs generaldirektör. Den främjar samarbetet mellan STUK och det omgivande samhället. 

Strålsäkerhetsdelegationen

Delegationen, som utses av statsrådet, framför förslag och initiativ i frågor med anknytning till strålsäkerhet samt ger utlåtanden gällande strålsäkerhet.

Kärnsäkerhetsdelegationen

Kärnsäkerhetsdelegationen, som utses av statsrådet, är STUKs rådgivande organ som deltar i beredningen av ärenden med anknytning till säkerheten vid användning av kärnenergi.

Delegationen för skyddsarrangemang

Delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet tillsätts av arbets- och näringsministeriet.