Övervakning av radioaktivitet i hushållsvatten

Kommunens hälsoskyddsmyndighet övervakar radioaktiviteten i hushållsvatten i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordningar 401/2001 och 1352/2015. Förordning 401/2001 gäller små enheter som använder hushållsvatten och förordning 1352/2015 gäller stora enheter, livsmedelslokaler och buteljerat vatten. Förordning 1352/2015 ställer kvalitetskrav för radon, den indikativa dosen och tritium. Förordningen har också ställt ett kvalitetsmål för radon. För små enheter och privata brunnar har det getts en kvalitetsrekommendation för radon.

STUK agerar som expert inom övervakningen av radioaktivitet i hushållsvatten och ger vid behov råd till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Om till exempel radonhalten i vatten som levereas av en hushållsvattenenhet enligt förordning 1352/2015 är större än kvalitetsmålet men mindre än kvalitetskravet ska STUK hjälpa till med att berada riskbedömningen som krävs enligt förordningen (radonvalvonta (at) stuk.fi). STUK övervakar också tritiumkoncentrationer i hushållsvatten och ger råd om de metoder som används för att uppskatta den indikativa dosen.

Observera: Övervakningsuppgifterna om radioaktivitet i vatten för 2023 kommer inte längre att rapporteras till STUK, utan till Valviras VATI.

Kvalitetskraven och -målen för radioaktivitet i hushållsvatten enligt förordningen om hushållsvatten 1352/2015

Annanstans på webben

  • Radioaktivitet i hushållsvatten i det nationella programmet för övervakning av miljöstrålning (stuk.fi) Länken kommer snart
  • Radioaktivitet i hushållsvatten (stuk.fi) Länken kommer snart
  • Mätning av radioaktiva ämnen i dricksvatten (stuk.fi)
  • Avlägsning av radioaktiva ämnen från dricksvatten (stuk.fi) Länken kommer snart
Kontakta oss:
[email protected]