Forskningsreaktorn i Otaniemi

Finlands första kärnreaktor togs i bruk i Otnäs i Esbo år 1962. Reaktorn, FiR 1, är en liten forskningsreaktor med en värmeeffekt på 250 kilowatt. Reaktorn är ursprungligen byggd för forsknings- och utbildningsbruk och senare för isotopproduktion och strålningsterapi. Den är vattenkyld, av bassängtyp och särskilt utvecklad för användning i universitetsmiljö.

VTT slutade använda reaktorn i juni 2015 och reaktorn sattes i permanent avstängningsläge. VTT fick tillstånd att avveckla reaktorn i juni 2021. Planering för avveckling av forskningsreaktorn pågår.