STUK:s övervakningsprojekt på arbetsplatser

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar radonhalten på arbetsplatser och arbetstagarnas exponering för radon i Finland. Det huvudsakliga sättet att övervaka är att arbetsgivaren fastställer radonhalten på arbetsplatsen i enlighet med 155 § i strålningslagen och rapporterar resultaten av radonmätningen på arbetsplatsen till STUK. STUK utför också riktad övervakning, varvid begäran om utredning skickas till arbetsplatserna.

STUK genomför riktat övervakningsprojekt på riskbasis på arbetsplatser. Projekten har genomförts sektorsvis, till exempel i finländska läroanstalter och daghem. Övervakningsprojekten har också inriktats på områden där radonmätningarna visar höga radonhalter över referensvärdet.

I övervakningsprojekten övervakar STUK att arbetsgivaren för varje arbetsplats som har fått en begäran om undersökning skickar till STUK antingen resultatet av radonmätningen eller en förklaring till varför radonmätningar inte är nödvändiga. Vid behov skickar STUK en påminnelse till arbetsplatsen.

Om radonkoncentrationer som är större än referensvärdet har uppmätts på arbetsplatsen, ålägger STUK att utföra ytterligare utredningar eller radonsaneringar. Dessa saneringar säkerställer att arbetstagarna inte exponeras till för mycket radon inomhus.


Observera! När det gäller informationen nedan, analyseras mätresultaten från övervakningsprojekt i allmänhet först efter projektet har avslutats, varefter får man information om antalet arbetsplatser där referensvärdet överskreds.

STUK:s övervakningsprojekt på arbetsplatserna årligen

2024

Restaurnger i Helsingfors 

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad

Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat  Ingen mätning behövs   Uppmätt radon-koncentration  Radon-koncentration uppmätts, resultat över 300 Bq/m3
2/2024
Ej uppdaterad
685        
2023

Kouvola - medelstora arbetsplatser  

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad

Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat Ingen mätning behövs   Uppmätt radon-koncentration Radon-koncentration uppmätts, resultat över 300 Bq/m3
2/2023
3/2024
436 178 (41%) 133 (31%) 125 (29%)  
   
2022

Luumäki - Kotka 

(utom postnummer 48600, 48770, 48810)

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad
Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat  Ingen mätning behövs   Uppmätt radon-koncentration Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3
1/2022
2/2024
775 121 (16%) 406 (52%) 248 (32%)  
 

Medelstora och små vattenproducenter

Vattenverk 1 
1/2022
1/2024
73 11 (15%)
4 (5%)
28 (38%)
31 (42%)
34 (47%)
38 (52%)
26 (76%)
28 (74%)
Vattenverk 2
10/2023
2/2024
102 42 (41%) 60 (59%) 10 (10%) 5 (50%)

Små vattenproducenter (vattenkooperativ)

12/2022
1/2023
2/2024

1300
865

1160 (89%)
604 (70%)

140 (12%)
79 (9%)
0 0

 *Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).

Rapporter (endast på finska)
Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022, väliraportti 3/2023 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 2021 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 12/2020 (pdf)

2021

Stora vattenproducenter

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad

Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat   Ingen mätning behövs   Uppmätt radon-koncentration Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3

2/2023
2/2024

112
112
3 (3%)
1 (1%)
30 (27%)
30 (30%)
78 (70%)
81 (72%)
66 (85%)
66 (81%)
*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).


Rapporter (endast på finska)
Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022, väliraportti 3/2023 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 2021 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 12/2020 (pdf)

2020

Tammerfors, Tavastehus, Borgå, Kouvola och Jyväskylä (stora arbetsplatser)

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad
Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat   Ingen mätning behövs Uppmätt radon-koncentration  Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3
11/2020
2/2024
430 12 (3%) 211 (43%) 207 (48%) -
 

Genomträngliga jordar (hela Finland)

2/2020
Avslutat
1177 132 (11%) 689 (59%) 356 (30%) 13 (4%**)
*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
**Andel av de uppmätta

Rapporter (endast på finska)
Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, koko Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)
Työpaikkojen radonpitoisuudet hyvin ilmaa läpäisevällä maalla (2022) (Julkari.fi) 

2019

Lahtis

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad
Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat   Ingen mätning behövs  Uppmätt radon-koncentration  Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3
1/2019
9/2022
1093 17 (2%) 520 (48%) 556 (51%) 97 (17%**)
 

Genomträngliga jordar (östra Finland)

2/2019
Avslutat
164 8 (5%) 58 (35%) 98 (60%) 2 (2%**)

*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
**Andel av de uppmätta

Rapporter (endast på finska)
Lahden radonvalvontahankkeen yhteenveto 2/2022 (pdf)
Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, Itä-Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)

2018

Mörskom, Askola, Hollola, Pyttis, Lappträsk, Kärkölä

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad

Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat  Ingen mätning behövs Uppmätt radon-koncentration Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3

9/2018
Avslutat

226 0 96 (42%) 130 (58%) 37 (16%)**
*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
**Andel av de uppmätta


Rapport (endast på finska): Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkolä - radonvalvontahankkeen yhteenveto 6/2023 (pdf)

2017

Lovisa

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad
Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat   Ingen mätning behövs Uppmätt radon-koncentration Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3
11/2017
Avslutat
733 0 580 (79%) 153 (21%) 46 (30%***) 
 

 Kotka; Ristikallio, Uusikylä

9/2017
Avslutat
65 4 (6%) 28 (43%) 33 (51%) 7 (21%***)  

Taipalsaari

11/2017
Avslutat
142 0 22 (15%) 22 (15%)   4 (18%**)

Tuupakka i Vanda

9/2017
Avslutat
125 0 50 (40%) 75 (60%) 41 (55%***)  

*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
**Andel av de uppmätta
***Andel av de uppmätta, vissa arbetsplatser har övervakats vid den tidigare lagstiftningens referensvärde på 400 Bq/m3 

 
Rapporter (endast på finska)
Loviisan ja Taipalsaaren työpaikkojen radonvalvonta 2017-2018 (pdf)
Kotkan radonvalvontahanke 2018 (pdf)
Tuupakan radonvalvontahanke 2018 (pdf)

2016

Skolor i hela Finland

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad

Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat  Ingen mätning behövs  Uppmätt radon-koncentration Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3

9/2016
Avslutat

1242 0 16 (1%) 1226 (99%) 150 (12%**)
*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
**Andel av de uppmätta


Rapport (endast på finska): Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa (Julkari.fi)

2015
2014

Daghem i kommuner där radon måste mätas

Övervaknings-
projekt
- startade
- uppdaterad

Antal
begäran
om
förklaring
Ingen föklaring eller mätresultat   Ingen mätning behövs Uppmätt radon-koncentration Radon-koncentration uppmätts, resultat* över 300 Bq/m3

11/2014
Avslutat

945 0 312 (33%) 633 (37%) 49 (8%**)
*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
**Andel av de uppmätta


Rapport (endast på finska): Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014 - 2015 (Julkari.fi)

Kontakta oss:
[email protected]