Lagstiftning och regler

I detta avsnitt finns de viktigaste lagarna, föreskrifterna, direktiven och internationella avtalen för STUK:s verksamhet.

Du hittar bestämmelserna omfattande via tjänsten Stuklex.fi. Stuklex är författningssamling av central lagstiftning för Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde, myndighetsbestämmelser och Strålsäkerhetscentralens myndighetsdirektiven.

Bestämmelser utgivna år 1995 och senare finns i elektronisk form på statens författningssamling (finlex.fi). I författningssamlingen finns även styrelsepropositionernas motiveringar till lagar och förordningar och ändringar i dem.

Förordnings- och anvisningstjänst Sammio

Sammio är en förordnings- och anvisningstjänst för strålsäkerhetslagstiftningen (sammio.stuk.fi). Man kan söka krav på olika nivåer i lagstiftningen och STUKs föreskrifter.

Beskrivning av regelverksstrukturen. Med lagligt bindande krav avses lagar och förordningar. Med myndighetsföreskrifter avses STUK:s bindande krav och med myndighetsdirektiv detaljerade tekniska krav.

Strålskydd

Kärnenergi

Beredskap