Myndigheterna samarbetar i nödsituationer med strålrisk

I en nödsituation med strålrisk samarbetar myndigheterna för att skydda människorna och miljön. Målet är att bekämpa och minska skadorna som orsakas av strålning. Åtgärder behövs inom alla förvaltningsområden och på alla förvaltningsnivåer. Även företag och organisationer deltar i hanteringen av situationen.

En allvarlig nödsituation med strålrisk förutsätter snabba åtgärder för att skydda människor, livsmedelsproduktion och annan produktion. Dessutom kan det behövas åtgärder som gäller till exempel vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, trafik, transporter, import och export.

Bekanta dig med några av de mest centrala aktörerna. Listan är inte uttömmande. Samtliga aktörer i en nödsituation med strålrisk och deras ansvar för verksamhet och kommunikation framgår närmare av anvisningen som gäller vid strålningsläge.

""

Mer information

Kanaler

  • Via varningsmeddelanden ges anvisningar och uppmaningar om att söka skydd inomhus, användning av jodtabletter, skydd av husdjursproduktion och skydd av övrig produktion. Varningsmeddelanden sänds alltid i radion. Myndigheten kan besluta att varningsmeddelandet som den utfärdat också ska sändas i TV. Dessutom publiceras varningsmeddelandet på sidan 112 i Text-TV och 112 Suomi-applikationen. Varningsmeddelandet förmedlas också till Nödcentralsverkets webbplats 112.fi. Rundradion publicerar också varningsmeddelanden på sin webbplats och i Text-TV, och de förmedlas till Rundradions app Nyhetskollen.
  • Dessutom ges en allmän farosignal via befolkningslarmen vid behov. När den allmänna farosignalen ljuder ska man söka skydd inomhus.
  • Finlands 22 räddningsverk informerar även på sina egna webbplatser och i sina kanaler i sociala medier. En sammanställning av Finlands räddningsverk finns på räddningsväsendets webbplats. Du kan också söka efter räddningsverk enligt din hemkommun: Räddningsväsendet – Framsida.

Publikationer

Nyttiga webbplatser