Tjänsteprislista och allmänna leveransvillkor för tjänster

STUK producerar experttjänster för sin bransch på beställning. Priser för standardtjänster finns i prislistan. Mätning, bestämning och liknande priser inkluderar endast framställning av resultatet. Om beställningen kräver andra åtgärder, såsom förbehandling av provet eller en säkerhetsbedömning utifrån resultatet, kommer dessa åtgärder att debiteras separat.

Tjänster, vars pris inte finns i prislistan, prissätts enligt kriterierna i lagen om statlig betalningsgrund (150/92). Om arbetet utförs med tidsladdning är minimiladdningen 0,5 timme.

Vid fakturering tillkommer moms på de avgifter som tas ut för tjänsterna.

Allmänna leveransvillkor för mätningstjänster

Allmänna leveransvillkor för mätning med radonburkar inomhus