​​​​​​​Strålningens hälsopåverkan

Mätenheter:

Gray (Gy)
Mätenhet för den absorberade dosen, med vilken uttrycks hur mycket energi den joniserande strålningen avger till målämnet. 1 Gy = 1 J/kg.

Sievert (Sv)
Enheten för stråldos med vilken man uttrycker de följder för hälsan som strålning orsakar.​​​​​​

Joniserande strålning kan skada arvsanlagen i levande celler. Med tanke på cellskador är det stor skillnad om stråldosen fås under en kort eller en lång tid. Även små stråldoser kan öka risken för cancer något. En hög akut stråldos kan orsaka strålsjuka, vävnadsskada eller fosterskada.

Strålning som träffar levande vävnad kan ge upphov till fysikaliska och kemiska reaktioner som kan orsaka biologiska förändringar. De elektroner som strålningen frigör ger upphov till reaktionsprodukter som kan skada arvsanlagen, det vill säga DNA. Utöver DNA-skador, kan strålningen även epigenetiskt överföras till celler och vävnader utanför det område som har utsatts för strålning.