Kontakta oss

Strålsäkerhetscentralen
Ånäsgränden 1, 01370 Vanda
Växel: +358 9 759 881 

Hur du når oss

Generaldirektör Petteri Tiippana
Ledningens assistent: Sari Julin

Kontakt STUKs experter

Vi ber dig i första hand att kontakta våra experter och ge feedback på vår verksamhet med formuläret som öppnas via länken.

E-post

Personliga e-postadresser [email protected].

Det är inte rekommenderat att skicka sekretessbelagd information med e-post.
Du kan skicka konfidentiellt meddelande genom STUKs tjänst för säker post (turvaviesti.stuk.fi).

Samtalspriser

För alla samtal till STUK debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa. Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

Informationsförfrågningar

Skicka ditt meddelande till adressen [email protected] eller via nätblankett.

Om du vill ha personlig respons, ska du ange din e-postadress. Skicka inte meddelanden som innehåller övriga personuppgifter (t.ex. personnummer eller annan konfidentiell information).

Uppgifter som skickats per blankett dirigeras till dokumentbehandlingssystemet vid STUKs registratorskontor.

 

Kommunikation

Mediatjänsten på vardagarna kl 8.00-16.15, tfn 010 850 4761och e-post [email protected]

    Kommunikationschef Piia Kaijanto, tfn 09 759 88 285
    Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn 09 759 88 208

Anmäl en strålsäkerhetsincident

Allvarliga strålsäkerhetsincidenter, vars hantering kräver instruktioner av Strålsäkerhetscentralen (STUK) eller som kan äventyra människors hälsa, ska ofördröjligen anmälas per telefon.

  • Under tjänstetid ska det ringas till STUKs växel 09 759 881
  • medan man utanför tjänstetid får kontakt med STUK genom att ringa det allmänna nödnummer 112 och be nödcentralen förmedla samtalet till STUKs jour.
  • Läs mer från anmäl en strålsäkerhetsincident -sidan.  
Fakturering och FO-nummer
E-billing address 003702458699
Operator ID (OpusCapita Solutions Oy) E204503
FO-nummer 0245869-9
​​​​​​Skicka fakturar via post (endast från utländer fakturerarer): ​​​​​​Säteilyturvakeskus, PL 7096, 01051 Laskut