Samarbete

STUK övervakar och utvecklar finländarnas strålsäkerhet i samarbete med finländska och utländska partner.

Viktiga finländska partner är till exempel olika ministerier: social- och hälsovårdsministeriet i frågor som gäller hälsa och miljöhälsa, miljöministeriet i frågor som gäller förekomst och spridning av radioaktiva ämnen och arbets- och näringsministeriet i frågor som gäller tillståndsproceduren för och övervakning av kärnkraftverk.

I frågor som gäller olycks- och strålriskberedskap är nästan alla sektorer inom statsförvaltningen och ministerierna STUKs samarbetspartner. I beredskapsfrågor samarbetar STUK även till exempel med räddningsverket och polisen. Samarbete görs såväl med nationella organisationer som med lokala räddningsverk och polisstationer som utför praktiskt räddningsarbete.

STUK har även säkerhetsfrämjande samarbete med många aktörer inom privata sektorn. Sådana är till exempel näringslivspooler och producentorganisationer.

I sitt internationella samarbete strävar STUK efter att påverka och utveckla anvisningar i syfte att förbättra säkerheten även globalt. Betydande samarbetspartner är till exempel Internationella atomenergiorganet IAEA. Ett annat viktigt samarbetsforum för STUK är OECD-ländernas kärnsäkerhetsorganisation NEA.

STUK är även aktiv i det samarbete inom strål- och kärnsäkerhet som sker under Europeiska unionen och Europeiska Kommissionen.

STUK har regelbundet nordiskt samarbete. Kontakterna med de nordiska systerorganisationerna förekommer nästan dagligen.