Verkostot ja yhteistyö

STUK valvoo ja kehittää suomalaisten säteily- ja ydinturvallisuutta yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa.

Tärkeitä kotimaisia kumppaneita ovat esimerkiksi eri ministeriöt: sosiaali- ja terveysministeriö terveyteen ja ympäristöterveyteen liittyvissä asioissa, ympäristöministeriö radioaktiivisten aineiden esiintymiseen ja kulkeutumiseen liittyvissä asioissa sekä työ- ja elinkeinoministeriö ydinlaitosten luvitukseen ja valvontaan liittyen.

Onnettomuusvalmiuteen ja säteilyvaaraan varautumiseen liittyvissä asioissa STUKin yhteistyökumppaneita ovat lähes kaikki valtionhallinnon toimialat ja ministeriöt. Valmiusasioissa STUKin yhteistyökumppaneita ovat myös esimerkiksi pelastuslaitos ja poliisi. Yhteistyötä tehdään niin valtakunnan organisaatioiden kuin käytännön pelastustyötä tekevien paikallisten pelastus- ja poliisilaitosten kanssa.

Turvallisuutta parantavaa yhteistyötä STUK tekee myös monien yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elinkeinoelämän poolit ja tuottajajärjestöt.

Kansainvälisessä yhteistyössään STUK pyrkii vaikuttamaan ja kehittämään ohjeistoja niin, että turvallisuus paranee myös maailmanlaajuisesti. Merkittävä STUKin yhteistyökumppani on esimerkiksi Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Toinen STUKille tärkeä yhteistyöfoorumi on OECD-maiden ydinturvallisuusjärjestö NEA.

STUK on aktiivinen myös Euroopan unionin ja Euroopan Komission alaisuudessa tehtävässä eurooppalaisessa säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyössä.

STUKin pohjoismainen yhteistyö on säännöllistä. Yhteydenpito pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa on lähes päivittäistä.