TraMeXI: Tarkkuutta lääketieteellisen röntgenkuvantamisen säteilymittauksiin

Säteilyturvakeskus koordinoi EU:n tukemaa 22NRM01 TraMeXI -nimistä projektia (Traceability in medical X-ray imaging dosimetry). Projektin tavoitteena on päivittää nykyisiä ja kehittää uusia kalibrointi- ja mittausmenetelmiä, joiden avulla potilaiden säteilyaltistuksen mittausten luotettavuus voidaan varmistaa.

Tramexi-logo

TraMeXI päätavoitteet 

 1. Päivittää kalibroinneissa käytettävät säteilylaadut vastaamaan sairaaloiden tarpeita.
 2. Selvittää käytössä olevien säteilymittareiden suorituskykyä, jotta ne voidaan paremmin luokitella käyttötarkoituksen mukaisesti.
 3. Määritellä yhdenmukaistettu kalibrointi- ja mittausmenettely puolijohdeperusteisille säteilymittareille, joita käytetään tyypillisesti röntgenlaitteiden laadunvarmistukseen. 
 4. Validoida päivitetyt kalibrointi- ja mittausmenettelyt ja niihin liittyvät epävarmuudet
 5. Tehdä yhteistyötä mm. IEC:n ja IAEA:n kanssa, jotta tulokset saadaan implementoitua kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin.  

Työ tehdään kuudessa työpaketissa (WP)

 • WP 1: Referenssi säteilylaatujen päivitys
 • WP 2: Säteilymittareiden suorituskykyperusteinen luokittelu
 • WP 3: Harmonisoitujen kalibrointi- ja mittausmenetelmien kehitys
 • WP 4: Kehitettyjen kalibrointimenetelmien validointi
 • WP 5: Vaikuttavuus
 • WP 6: Projektin hallinta ja koordinointi 

STUKin rooli

STUK koordinoi koko projektia ja osallistuu kaikkiin työpaketteihin.

Rahoitus

Tämä hanke 22NRM01 TraMeXI on saanut European Partnership on Metrology rahoitusta, Euroopan unionin Horizon Europe Research and Innovation -ohjelmasta sekä osallistujavaltioilta. Projekti on Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai EURAMETin näkemyksiä. Euroopan unionia tai myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa. Rahoittaja ID: 10.13039/100019599101056832.

Faktat
Koordinaattori: STUK
Partnerit: 11 metrologian laitosta ja 3 sairaalaa (11 maata)
Aloituspäivä: 1.6.2023
Päätymispäivä: 31.5.2026
Kokonaisrahoitus: 1,099 M€

Lisää aiheesta

TraMeXI projektin sivut englanniksi tramexi.com