Strategia

Maailman myllerryksessä STUKin toimintaan kohdistuu monia odotuksia. Siksi uuden strategiamme keskiöön on nostettu yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Haluamme tuottaa turvallisuuden tunnetta yhteiskuntaan ja edistää asiakkaidemme vastuullisuutta. Nämä ovat säteilyturvallisen Suomen kannalta oleellisimmat asiat, joissa haluamme parantaa vaikuttavuuttamme. Näin ollen ne ovat myös strategiamme kärkiä tässä hetkessä.

Toiminta-ajatus

STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Suomen säteilyturvallisuus on STUKin olemassaolon tarkoitus. Se, miten pidämme turvallisuudesta huolta, kehittyy muuttuvan maailman ja yhteiskunnan odotusten mukana.

Visio

Maailman onnellisimmat virkahenkilöt, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – Säteilyturvallinen Suomi

Työnsä merkitykselliseksi kokevat työntekijät luovat maailman parhaan viraston, jonka osaaminen ja palvelut tukevat asiakkaiden tyytyväisyyttä. Nämä kaikki mahdollistavat säteilyturvallisen elämän Suomessa.

Tavoitteet

Tavoitteilla varmistamme, että STUKin toiminta-ajatus toteutuu nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja turvallisuuden tunne

Varaudumme ja vastaamme yhteiskunnan uhkiin ja huoliin. Pidämme yllä kyvykkyyttämme ja hyvää tilannekuvaa ja otamme paikkamme yhteiskunnan turvallisuutta ylläpitävien viranomaisten joukossa. Tuemme näin yhteiskunnan toimintakykyä ja suomalaisten henkistä kriisinkestävyyttä.

Vastuulliset toimijat ja sujuvat viranomaispalvelut

Tuemme toiminnanharjoittajien vastuullisuutta ennakoivasti ja valmentavasti. Sujuvat ja hyvin kohdennetut palvelumme parantavat asiakkaidemme turvallisen toiminnan edellytyksiä.

Keinot

Vaikuttamiskeinot kuvaavat tapoja, joilla etenemme kohti tavoitteitamme.

Mahdollistava säännöstö

Kehittämme selkeää, oikein painotettua ja kehittyvän teknologian käytön mahdollistavaa säännöstöä.

Säteilyturvallisuudesta ja siitä, että se kuuluu toiminnanharjoittajien vastuulle, ei tingitä. Tulevaisuudessa toiminnanharjoittaja voi kuitenkin valita erilaisia tapoja päästä turvallisuutavoitteisiin.

Tiedolla johtaminen – riskien ja uhkien perusteella mitoitettu toiminta

Keräämme systemaattisesti tietoa ja luomme tilannekuvaa sekä valvonta-alueiden turvallisuudesta että yhteiskuntaan kohdistuvista uhkista ja ihmisten huolista. Hyödynnämme koostamaamme ja analysoimaamme tietoa valvonnan kohdentamisessa ja päätöksenteossa, ja jaamme tietoa sitä tarvitseville.

Asiakas- ja käyttäjälähtöiset digipalvelut

Teemme sähköisistä palveluista ja omista tietojärjestelmistämme niin hyviä, että ne vapauttavat sekä asiakkaidemme että meidän aikaamme ja muita resursseja turvallisuuden kannalta merkittäviin asioihin. Haemme kehittämiseen tehokkuutta hyödyntämällä kumppanuuksia.

Proaktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tarjoamme tietoa päätöksenteon tueksi ja keskustelemme aktiivisesti yhteiskunnassa. Avoimella ja aktiivisella vuorovaikutuksella rakennamme luottamusta.

Kustannustehokas toiminta ja kestävä talous

Huolehdimme, että valvontatoimintamme kustannukset pysyvät kohtuullisina ja palveluidemme kustannukset kilpailukykyisinä. Kehitämme talouden hallintaa kestävälle ja pitkäjänteiselle pohjalle.

Arvot

Asiantuntemus

Toimintamme pohjaa yksilöiden ja organisaation korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkittuun tietoon. Kokonaisuuksien ymmärtäminen ja jatkuva osaamisen uudistaminen on työssämme välttämätöntä.

Avoimuus

Toimintamme on läpinäkyvää ja rehellistä kaikessa kanssakäymisessä. Olemme avoimia uusille ideoille ja tekemisen tavoille. Haluamme viestiä toiminnastamme ja turvallisuudesta selkeästi.

Rohkeus

Uudistumme ja uskallamme kokeilla erilaisia tapoja toimia. Otamme puheeksi vaikeatkin asiat ja etsimme niihin ratkaisuja. Kannamme vastuun päätöksistämme ja otamme opiksi virheistämme.

Yhteistyö

Saavutamme tavoitteemme paremmin yhteistyöllä kuin yksin. Yhteistyö perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja jokaisen työn arvostukseen. Otamme sidosryhmämme osallisiksi asioiden valmisteluun.