STUK julkaisee ydinenergian ja säteilyn käytön valvontaa tukevia tilaustutkimuksia ja muita selvityksiä STUK-TR-sarjassa. Sarjan julkaisut on listattu tällä sivulla.

Kaikki STUKin julkaisut löytyvät sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista. Voit tutustua STUKin julkaisuihin Julkari.fissä. Voit myös hakea julkaisuja alla olevalla haulla.


Hae julkaisuista


STUK-TR37 Burck, Simon; Holmberg, Jan-Erik; Lahtinen, Mari; Okko, Olli; Sandberg, Jorma; Välikangas, Pekka. Sensitivity study of seismic hazard prediction in Finland (SENSEI) (2023)
STUK-TR36 Puranen, Lauri; Moilanen, Vesa; Toivo, Tim. Väestön altistus tuotesuojaporttien magneettikentille (2023)
STUK-TR35 Puranen, Lauri. Väestön altistus sähkön jakeluverkon sähkö- ja magneettikentille (2023)
STUK-TR34 Paju, Petri. Finland and Nuclear Non-Proliferation : Fifty years of implementing the Nuclear Non-Proliferation Treaty (2020)
STUK-TR32 Paju, Petri. Ydinsulku ja Suomi : 50 vuotta ydinsulkusopimuksen kansallista toimeenpanoa (2020)
STUK-TR33 Puranen, Lauri. Radioamatööriasemien säteilyturvallisuus (2020)
STUK-TR30 Tikkanen, Joonas. Muunnoskertoimien ilmakermasta annosekvivalenttiin laskeminen ISO N- ja ISO H -röntgensäteilylaaduille spektristä sekä Ortecin GEM-S5020P -spektrometrin mallintaminen (2019)
STUK-TR31 Nylund, Reetta; Persson, Linda; Bjerke, Hans; Hetland, Per Otto; Andersen, Claus E; Frederiksen, Peter Kaidin; Beierholm, Anders Ravnsborg; Kosunen, Antti. Nordic calibration comparison for radiotherapy dosemeters : Cylindrical and plane-parallel ionization chambers (2019)
STUK-TR29 Kurkivuori, Janne. Gamma- ja röntgensäteilyttimien vertailu (2018)
STUK-TR28 Pentti, Elias; Heikkinen, Eero. Usability of Olkiluoto Monitoring Programme for implementing nuclear safeguards (2017)