Radon työpaikoilla

Työnantajan vastuulla on työpaikan radonturvallisuus, kuten muutkin työturvallisuusasiat. Työnantaja vastaa työpaikalla tehtävistä radonmittauksista, vaikka työpaikka toimisi vuokratuissa tiloissa. Radonkorjauksista työnantaja ja kiinteistön omistaja sopivat keskenään.

Radonvalvonnan päätavoitteena on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. Valvonnalla vaikutetaan siihen, että työpaikoilla mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet mitoitetaan oikein ja toteutetaan riittävän nopeasti. STUK valvoo, etteivät työntekijät altistu liikaa radonille.

Voit myös ladata ylläolevan kuvan itsellesi pdf:nä sivun alalaidasta.

Lisää aiheesta

STUK Asiointi työnantajille

Jos radonmittaus on tilattu muulta radonmittausyritykseltä, työnantajan tulee ilmoittaa  radonmittauksien tulokset STUKiin. STUKista tilattuja mittauksia ei tarvitse ilmoittaa.
Ilmoitus tehdään STUKin asiointipalvelussa

Ohjeita ja lisätietoa

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]