Toimintaohjeet kansalaisille

Jos tilanne vaatii nopeaa suojautumista, varoitetaan ihmisiä väestöhälyttimien yleisellä vaaramerkillä, joka on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Lisäksi väestöä varoitetaan vaaratiedotteella muun muassa radiossa, televisiossa sekä älypuhelimien 112 Suomi -sovelluksessa. Yleisen vaaramerkin kuuluessa on siirryttävä sisätiloihin ja seurattava toimintaohjeita vaaratiedotteista.

​​​​

Toimi näin säteilyvaaratilanteessa

 • Mene sisälle, jos kuulet yleisen vaaramerkin tai muun kehotuksen suojautua sisälle.
 • Siirrä kotieläimet sisätiloihin. Myös tuotantoeläimet siirretään sisälle, ja niiden ruoka ja juomavesi tulee suojata hyvin.
 • Pysäytä ilmanvaihto. Sulje ja teippaa tiiviisti ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot. Sulje myös muut ilmanvaihtoon vaikuttavat läpiviennit, kuten takkahormi, liesituuletin ja postiluukku.
 • Pysy rakennuksen keskiosassa tai kellarissa, joissa saa parhaan suojan. Vältä huoneita, joissa on isoja ikkunoita.
 • Seuraa viranomaisten ohjeita radiosta, televisiosta ja internetistä. Varmistathan, että eteenpäin jakamasi tieto on peräisin luotettavista lähteistä. Seuraa erityisesti alueesi pelastuslaitoksen viestintää. Pelastuslaitos päättää tarvittavasta suojautumisesta.
 • Vältä puhelimen käyttöä, jotta linjat eivät tukkeudu. Näin turvaat tärkeät viranomaisyhteydet.
 • Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta ja noudata annostusohjetta. Jos sinulla ei ole joditabletteja, älä lähde hakemaan niitä.
 • Suojaa ruoka tiiviisiin astioihin tai suljettaviin muovipusseihin. Jääkaapissa, pakastimessa ja suljetuissa pakkauksissa oleva ruoka ja vesijohtoverkosta tuleva vesi ovat turvallisia käyttää.
 • Poista matot, verhot ja muut tekstiilitavarat esimerkiksi komeroon. Suojaa vaikeasti puhdistettavat tavarat ja huonekalut esimerkiksi lakanoilla. Näin vähennät myöhempää puhdistustarvetta.
 • Jos ulkona on pakko käydä, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita, kumisaappaita ja kumikäsineitä sekä suojalaseja. Käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia suojaamaan hengitystä. Sisälle tullessasi riisu vaatteet eteiseen, puhdista ne esimerkiksi huuhtelemalla ja peseydy itse huolellisesti.
 • Älä poistu alueelta, jollei viranomainen ole kehottanut, jotta et joutuisi vaaraan matkalla.

Toimi näin, kun ulkoilmassa ei ole enää radioaktiivisia aineita

 • Noudata viranomaisten ohjeita tarvittavista puhdistustoimista ja rajoituksista, jotka koskevat elintarvikkeiden käyttöä säteilyvaaratilanteen jälkeen.
 • Tuuleta sisätilat huolellisesti ja pyyhi pinnat.

Säteilyaltistusta voi pienentää omatoimisesti

Ihmiset voivat saastuneella alueella pienentää altistusta omatoimisesti niin kotona kuin työpaikoilla. Huomiota pitää erityisesti kiinnittää myös päiväkoteihin, kouluihin ja muihin tiloihin, joissa oleskelee lapsia ja nuoria. Viranomaiset tiedottavat, millä alueella toimia tarvitaan.

 • Yksinkertainen sisätilojen tuuletus ja puhdistus, kuten imurointi, pyyhkiminen ja pesu, vähentävät säteilyannosta huomattavasti. Jos puhdistusta ei tehdä, radioaktiivisia aineita voi kulkeutua saastuneilta pinnoilta elimistöön. Puhdistuksen aikana käytetään tarvittaessa suojavaatetusta ja pölyävässä työssä hengityssuojainta. Puhdistus on tarpeen toistaa, sillä sisätiloihin kulkeutuu ihmisten ja ulkoilutettavien lemmikkieläinten mukana uudestaan radioaktiivisia aineita.
 • Peseytyminen poistaa iholle ja hiuksiin joutuneita radioaktiivisia aineita ja vähentää niiden pääsyä elimistöön. Erityisen tärkeää on usein toistettava, huolellinen käsien pesu.
 • Ulkovaatteiden ja jalkineiden jättäminen eteiseen ulkoa sisälle tultaessa sekä peseytyminen ja vaatteiden vaihtaminen vähentävät altistusta sekä sisätilojen uudelleen saastumista. Myös lemmikkieläimet pitää puhdistaa mahdollisuuksien mukaan ulkoiluttamisen jälkeen, sillä ne tuovat jaloissaan ja turkissaan radioaktiivisia aineita sisälle.
 • Ilmansuodattimet vaihdetaan tai puhdistetaan mahdollisimman nopeasti pilven ylikulun jälkeen niissä tiloissa, joissa ilmanvaihto on ollut päällä pilven ylikulun aikana tai joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Tällä estetään suodattimiin tarttuneiden radioaktiivisten aineiden irtoaminen ja kulkeutuminen sisätiloihin.
 • Pihojen ja rakennusten ulkopintojen puhdistus vähentää elinympäristöstä saatavaa altistusta. Työssä käytetään suojavaatetusta ja hengityssuojainta.
 • Luonnontuotteiden ja itse tuotettujen elintarvikkeiden käsittely tai käytön rajoittaminen vähentävät elintarvikkeista saatavaa altistusta.
 • Omat ulkotiloissa olleet kulkuvälineet, työvälineet ja tavarat on syytä puhdistaa. Puhdistusta voi olla tarpeen toistaa, jos niitä käytetään saastuneella alueella.

Kodin puhdistus radioaktiivista aineista

Sisätilojen tuuletus ja puhdistus aloitetaan mahdollisimman nopeasti radioaktiivisen pilven poistuttua alueelta. Tuuletus ja puhdistus on tärkeää, koska sisätiloihin tihkuu radioaktiivisia aineita pilven ylikulun aikana. Jos puhdistusta ei tehdä, radioaktiivisia aineita voi kulkeutua saastuneilta pinnoilta kehoon.

Yksinkertaisella sisätilojen puhdistuksella, kuten kostealla pyyhkimisellä, pintojen pesulla ja imuroinnilla, säteilyannos vähenee huomattavasti. Pölyäviä työmenetelmiä tulee välttää. Ensin puhdistetaan ne sisätilat, joissa vietetään paljon aikaa, esimerkiksi asunnot, päiväkodit, koulut ja sairaalat, tai joissa on paljon ihmisiä, kuten työpaikat ja kauppakeskukset. Puhdistus on tarpeen toistaa säännöllisesti, sillä sisätiloihin kulkeutuu ihmisen mukana uudestaan radioaktiivisia aineita.

Niissä tiloissa, joissa ilmanvaihto on ollut päällä pilven ylikulun aikana, pitää ilmansuodattimet vaihtaa tai pestä mahdollisimman nopeasti. Tällä estetään suodattimiin tarttuneiden radioaktiivisten aineiden irtoaminen ja kulkeutuminen sisätiloihin.

 • Puhdista pinnat, tekstiilit sekä lattialla ja hyllyissä esillä olevat tavarat. Vaihda tai pese ilmansuodattimet.
 • Toista siivous tavallista useammin.
 • Vie roskiin siivouksessa käytetyt liinat ja pölypussi.
 • Jääkaapissa ja suljetuissa pakkauksissa olleet elintarvikkeet ovat turvallisia. Vie roskiin muut.

​​​​​​​