Talousveden radioaktiivisten aineiden poistosta syntyvät jätteet

Yksityisissä kaivovettä käyttävissä talouksissa voi olla käytössä laitteistoja, joilla poistetaan radioaktiivisia aineita. Aineet voivat olla esimerkiksi radonia tai uraania. Käyttäjän tulee hävittää radioaktiivisten aineiden poistosta syntyvät jätteet asianmukaisesti.

Suodatinmateriaalien hävittäminen

Kotitalouksien aktiivihiilisuodattimet ovat sekajätettä. Aktiivihiilisuodattimiin kertyy radonia ja sen hajotessa syntyy hajoamistuotteita, jotka säteilevät. Radioaktiivisuuden puolesta suodattimen voi kuitenkin hävittää sekajätteenä kotitalousjätteen mukana.

Radonin poistossa käytettyjä suodattimia tulee kuitenkin vanhentaa ennen hävittämistä, jotta niiden ulkoista säteilyaltistusta aiheuttava radioaktiivisuus olisi riittävän vähäistä hävitettäessä. Vanhentamisen ajaksi suodatin varastoidaan paikkaan, jossa sen aiheuttamalle säteilylle ei altistuta. Kun suodatinta vanhennetaan kuukauden ajan, pienenee radonin lyhytikäisistä hajoamistuotteista aiheutuva ulkoinen säteily normaalin taustasäteilyn tasolle.

Myös muiden radioaktiivisten aineiden poistoon tarkoitetut suodatinmateriaalit voi hävittää sekajätteenä. Näitä ovat esimerkiksi hartsit ja antrasiitti. 

Mikäli esimerkiksi vesilaitokset tai vedenpuhdistuslaitteistoja toimittava tai huoltava toimija huolehtii radioaktiivisten aineiden poistosta syntyvien jätteiden tai aktiivihiilisuodatinjätteiden käsittelystä, toiminta vaatii luonnonsäteilyaltistuksen selvittämistä ja sen tulosten toimittamista Säteilyturvakeskukselle.

Lue lisää säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuudesta (stuk.fi).

Lisätietoa jätteiden käsittelystä: [email protected]