Euroopan säteilytilanne

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (YTK) (The Joint Research Centre, JRC) ylläpitää EURDEP-järjestelmää. EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) on Euroopan radioaktiivisuusmittausten tiedonvaihtojärjestelmä. 38 Euroopan maata toimittavat järjestelmään säteilymittaustietoja ja tulokset perustuvat noin 5000 mittausaseman tietoihin.

Edistynyt kartta ("Advanced Map") näyttää annosnopeuksien keskiarvot ja maksimit edellisen 35 päivän ajalta.  Tämä näkymä tarjoaa enemmän vaihtoehtoja tietojen suodattamiseen ja analysointiin. Näytettävien tietojen suuren määrän vuoksi tämä kartta ei sovellu puhelimen selaimille. Lisätietoa EURDEP-järjestelmän datalähteistä.

Euroopan säteilytilannekartan annosnopeuden yksikkö on nanosievertiä tunnissa (nSv/h), jolloin luvut ovat tuhatkertaisia verrattuna STUKin Säteilytilanne tänään -sovellukseen, jossa yksikkö on mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Suomen taustasäteily vaihtelee normaalisti välillä 0,05–0,30 mikrosievertiä tunnissa, eli 50–300 nanosievertiä tunnissa.