STUKlaisia uratarinoita: Salla työskentelee ympäristön säteilyvalvonta -osaston mittaus ja analyysit -yksikössä

Olen Salla, ja työskentelen ympäristön säteilyvalvonta -osaston mittaus ja analyysit -yksikössä laboratorioanalyytikkona. Työtehtäviini kuuluu tällä hetkellä erityisesti ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonnan laboratoriotyöt. Työhön sisältyy erilaisten ympäristönäytteiden esikäsittely, analyysit ja mittaukset mittalaitteilla. Näytteinä meille tulee mm. merivettä, sadevettä, merilevää, sammalta, mereneläviä (kilkki, simpukka, erilaisia kaloja), laidunruohoa sekä jätelietettä.

Olen koulutukseltani laboratorioanalyytikko (AMK). Päädyin Säteilyturvakeskukseen ammattikorkeakoulun työharjoittelun kautta ja sillä tiellä olen. Tein myös opinnäytetyöni STUKille. Radonmittauspalveluun etsittiin harjoittelukesänäni vakituista työntekijää. Viihdyin STUKissa jo silloin, joten hain paikkaa. Aloitin vakituisessa virassa pari viikkoa työharjoittelun päättymisen jälkeen. Nyt olen työskennellyt STUKIssa lähes 12 vuotta.

Salla STUKin toimistossa.
Salla työskentelee ympäristön säteilyvalvonta -osaston mittaus ja analyysit -yksikössä.

 

Suurimman osan STUK-urastani olen työskennellyt radonmittauspalvelussa sisäilman radonin parissa. Työnkuvani piti sisällään mittauspurkkien lähetystä, vastaanottamista, sähkökemiallista etsausta ja tulosten tuottamista. Tiimissä henkilöiden työnkuvia muokattiin jonkin verran henkilöiden omien kiinnostusten mukaan. Mittauspalvelussa käytössä oleva tietojärjestelmä pohjautui SQL-tietokantaan, joten sen monipuolista hyödyntämistä opettelin muiden tehtävien ohessa. Toimin viimeiset kuukaudet myös tiimin vetäjänä.

Olin työnkierrossa Säteilytoiminnan valvonta -osastolla annosvalvonnan tehtävissä vuoden verran. Hyppäsin siis laboratoriotyöstä täysin toimistotyöhön. STUKissa ylläpidetään kansallista säteilytyöntekijöiden annosrekisteriä, johon kirjataan työssään säteilylle altistuneiden työntekijöiden annostiedot. Työtehtäviini kuului annosrekisterin ylläpito, annostietojen tallennus, asiakaspalvelu sekä työntekijän annosraporttien ja säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjojen laadinta. Toimin myös muiden työtehtävieni ohessa projektipäällikkönä, kun kehitettiin ja parannettiin tiedonsiirtomenetelmää, jolla mittauspalvelut lähettävät sähköisesti työntekijöiden annostiedot annosrekisteriin tallentamista varten.

Meillä on täällä paljon eri alojen ammattilaisia ja meitä yhdistää yhteinen päämäärä, säteilyturvallinen Suomi.

Kesäkuusta 2021 alkaen siirryin nykyiseen tehtävääni, laboratoriotyöhön kemian tiimiin. Paluu labratyöhön ja kemian pariin oli innostavaa; sillä sarallakin on vielä paljon opittavaa.

Varsinkin työnkierron aikana ymmärsin, kuinka monipuolisesti STUKissa tehdään töitä ydin- ja säteilyturvallisuuden parissa. Meillä on täällä paljon eri alojen ammattilaisia ja meitä yhdistää yhteinen päämäärä, säteilyturvallinen Suomi. Tämä on minusta ehdottomasti parasta STUKissa. Pidän myös työn monipuolisuudesta ja mahdollisuudesta kasvattaa osaamista eri tehtävissä.