Säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus

Luonnonsäteilylle altistavalla teollisella toiminnalla, jossa luonnonsäteilystä aiheutuva altistus voi olla viitearvoa suurempi, on luonnonsäteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus. Toiminnasta vastaavan tahon tulee selvittää STUKille toiminnan aiheuttama säteilyaltistus työntekijöille ja väestölle. Selvityksen perusteella varmistetaan, että työperäisen ja väestön luonnonsäteilyaltistus on pienempi kuin viitearvot.

Tarvittaessa altistusta tulee rajoittaa.

  • Työperäisen altistuksen viitearvo muulle luonnonsäteilylle (kuin radonille tai avaruussäteilylle) on 1 millisievert (mSv) vuodessa.
  • Väestön altistuksen viitearvo muulle luonnonsäteilylle kuin radonille tai avaruussäteilylle on 0,1 mSv vuodessa.

Jos viitearvoja pienempi altistus ei ole mahdollista rajoittavista toimista huolimatta, toiminnalle on haettava turvallisuuslupaa STUKilta.

Lue lisää turvallisuusluvasta

Luonnonsäteilyn altistus - selvitysvelvollisuus

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]