Likainen pommi

Likaiseksi pommiksi kutsutaan tavanomaista räjähdettä, jonka avulla levitetään ympäristöön radioaktiivista ainetta. Likainen pommi ei ole sama kuin ydinase tai ydinräjähdys. Itse räjähdys ja sen seuraukset olisivat ihmisille vaarallisempia kuin pommin sisältämä radioaktiivisuus. Säteily kuitenkin lisää pelkoa, minkä vuoksi sitä voidaan pitää ennen kaikkea terrorismin välineenä.

Likainen pommi voi laajimmillaan saastuttaa alueen muutaman kilometrin säteellä siten, että alue pitää puhdistaa.

Lähimpänä räjähdystä olevat henkilöt ovat alttiimpia henkilövahingoille samalla tapaa kuin muussa räjähdyksessä. Säteilyn terveydelle haitalliset vaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset. Ne riippuvat

 • varsinaisen räjähteen koosta, tehosta ja leviämistavasta sekä
 • käytetyn radioaktiivisen materiaalin määrästä ja ominaisuuksista (esim. puoliintumisajasta).

Ympäristöön leviävä radioaktiivinen aine voi olla nestettä, jauhetta tai kiinteää materiaalia.
Nämä kaikki edellä mainitut tekijät sekä sääolosuhteet vaikuttavat mahdollisiin suojautumistoimenpiteisiin ja tilanteen jälkihoitoon.

Terveys- ja muut vaikutukset

On vaikea rakentaa sellaista likaista pommia, jonka aiheuttamasta säteilyaltistuksesta seuraisi suoria terveysvaikutuksia. Altistuminen likaisen pommin radioaktiivisuudelle voi vaarantaa terveyden samalla tapaa kuin mikä tahansa muu säteilylähde.

Säteilyn terveysvaikutukset ovat verrannollisia saatuun säteilyannokseen. Säteilyaltistukseen vaikuttavat olennaisesti seuraavat asiat:

 • Altistumisaika: lyhyempi altistumisaika pienentää säteilyannosta.
 • Altistumistapa: Ulkoinen altistus likaisen pommin tapauksessa ei todennäköisesti aiheuta merkittävää säteilyannosta. Kuitenkin radioaktiivisten pommin säteilevien kappaleiden suora käsittely tai tällaisen saaminen kehoon saattaa aiheuttaa nopeastikin merkittävän säteilyannoksen. Myös likaisen pommin radioaktiivisen aineen joutuminen kehon sisälle hengityksen tai suun kautta saattaa olla vaarallista.
 • Säteilyn tyyppi (gamma, beta, alpha): Gammasäteily on läpitunkevaa ja aiheuttaa säteilyaltistusta kauempanakin säteilevästä aineesta. Beta- ja alfasäteily pysähtyvät kuljettuaan lyhyen matkan ilmassa. Alfa- ja betasäteilijät aiheuttavat säteilyaltistusta erityisesti säteilevän aineen ollessa iholla tai kehon sisässä.
 • Henkilön etäisyys säteilylähteeseen: säteilyn voimakkuus pienenee sen mukaan, mitä kauempana säteilyn lähteestä ollaan.

Säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa. Sen yksikkö on sievert (Sv). Mikä tahansa säteilyaltistuminen ja säteilyannos voi lisätä tilastollista riskiä sairastua syöpään, vaikkakin sen kehittymiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin säteily. Säteilyannoksista löytyy esimerkkejä Säteilyturvakeskuksen Säteilyn terveyshaittojen torjuminen -sivulta.

Säteilyn haittavaikutukset voivat ilmetä pitkänkin ajan kuluttua. Likaisen pommin aiheuttama säteilyaltistus ei todennäköisesti lisäisi altistuneiden ihmisten syöpäriskiä siinä määrin, että tämä olisi tilastollisesti havaittavissa.

Likaisen pommin räjäyttämisellä olisi terveyshaittojen lisäksi merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Jos saastunut alue jouduttaisiin sulkemaan puhdistusta varten ja alueella asuvat ihmiset evakuoitaisiin, saattaisi ympäristön palauttaminen takaisin asuinkelpoiseksi olla kallista ja aikaa vievää.

Suojaavat toimenpiteet

Jos räjähde on osoittautunut likaiseksi pommiksi, poliisi ja pelastusviranomaiset vastaavat varsinaisista pelastustoimenpiteistä ja Säteilyturvakeskus antaa säteilyturvallisuuteen liittyviä suosituksia. Likaisen pommin räjähtämisen jälkeisiä suojaustoimenpiteitä ohjaavat kolme säteilyturvallisuuden perustekijää:

 • Minimoidaan aika altistua säteilylle.
 • Otetaan riittävä etäisyys säteilylähteestä.
 • Huolehditaan fyysisestä suojautumisesta, jolla voidaan myös välttää radioaktiivisen aineen kulkeutumista kehoon hengitysteitse.

Koska räjähdyspaikan läheisyydessä olevat pommin sirpaleet saattavat sisältää radioaktiivisia aineita, pommin palasia ei tule poimia. Käytännössä vaikutusalueella olevaa väestöä kehotetaan seuraamaan viranomaisten ohjeita ja toimimaan niiden mukaan.

Likainen pommi on vaikea rakentaa

Likainen pommi on ”tavallinen räjähde”, johon lisätään sellaista radioaktiivista ainetta, jolla on sopivat säteilyominaisuudet ja puoliintumisaika. Jos esimerkiksi puoliintumisaika on lyhyt, likaisen pommin tuottaman säteilyn aktiivisuustaso laskee nopeasti ja säteilyvaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Jos taas käytetty radioaktiivinen aine on voimakkaasti säteilevää ja puoliintumisaika pitkä, vaikutukset ovat vastaavasti suuremmat ja pitkäkestoisemmat.

Käytännössä likaisen pommin rakentaminen on kuitenkin hankalaa. Se vaatii räjähdysaineiden lisäksi radioaktiivisen aineen hankkimista. Vaikka radioaktiivisia aineita käytetäänkin laajasti mm. sairaanhoidossa ja teollisuudessa, säteilylähteiden ja radioaktiivisten materiaalien käyttö on tarkan valvonnan alaista. Säteilyturvakeskus valvoo niiden käyttöä Suomessa ja tekee säännöllisiä tarkastuksia säteilyn käyttöpaikoilla.

Radioaktiivisen aineen käsittely pommin valmistamiseksi saattaa altistaa pommin rakentajan säteilylle.

Radioaktiivisen aineen laiton maahantuonti vaatii suunnittelua ja tietoja kiinnijäämisen välttämiseksi.

Suojautumisohjeet räjähdyksen sattuessa

Räjähdyksen sattuessa ei välttämättä ole heti tiedossa, että räjähdyksessä on ollut mukana radioaktiivisia aineita. Alle on listattu ohjeita siitä, miten toimitaan, jos radioaktiivisen altistuksen riskistä on epäilys tai tieto.

Jos olet ulkona ja lähellä onnettomuuspaikkaa:

 • Peitä nenä ja suu vaatteella vähentääksesi riskiä hengittää radioaktiivista pölyä tai savua.
 • Älä koske tavaroihin räjähdysalueella.
 • Siirry välittömästi sisätiloihin, joissa seinät ja ikkunat ovat ehjät. Tämä suojaa säteilyltä.
 • Kun olet sisätiloissa, älä käytä hengityksensuojana ollutta vaatekappaletta ja ota uloin vaatekerroksesi pois. Laita nämä mahdollisesti radioaktiiviset vaatteet ja kengät muovipussiin tai eristä ne jollain muulla keinoin, mikäli mahdollista. Näin pääset eroon suuresta osasta radioaktiivista pölyä.
 • Laita muovipussi sellaiseen paikkaa, etteivät muut pääse koskemaan sitä ja odota niin kauan, että viranomaiset kertovat, mitä sille tulee tehdä.
 • Mikäli mahdollista, käy suihkussa tai peseydy käytettävissä olevin keinoin saippualla ja vedellä. Pese myös hiukset. Näin poistetaan loput pölyt.
 • Seuraa tiedotusvälineitä ja odota rauhallisesti ohjeita.

Jos olet rakennuksen sisällä lähellä onnettomuuspaikkaa:

 • Jos ikkunat ja seinät ovat ehjät, älä poistu vaan pysy sisällä.
 • Estääksesi radioaktiivista pölyä kulkeutumista sisätiloihin, sulje kaikki ikkunat ja ulko-ovet – myös tulisijat ja mahdollinen ilmastointi. Ikkunoita ja ovia ei tarvitse teipata.
 • Mikäli ikkunoita tai ovia on rikkoutunut, mene sellaisen huoneen sisälle, jonka seinät ja ikkunat ovat ehjät ja pysy siellä.
 • Jos rakennus on pahasti vaurioitunut, siirry välittömästi sellaisen lähellä olevan rakennuksen sisään, joka on ehjä. Jos sinun pitää mennä ulos, peitä nenä ja suu vaatekappaleella. Kun pääset sisälle, käytä hengityksensuojana ollutta vaatekappaletta ja ota uloin vaatekerroksesi pois. Laita nämä mahdollisesti radioaktiiviset vaatteet ja kengät muovipussiin ja sellaiseen paikkaan, etteivät muut pääse koskemaan sitä ja odota niin kauan, että viranomaiset kertovat, mitä sille tulee tehdä. Mikäli mahdollista, käy suihkussa tai peseydy muulla keinoin saippualla ja vedellä. Pese myös hiukset.
 • Seuraa tiedotusvälineitä ja odota rauhallisesti ohjeita.

Jos olet autossa tai muussa liikennevälineessä onnettomuuden sattuessa:

 • Sulje ikkunat, ilmastointi ja mahdolliset tuuletusventtiilit. Peitä nenä ja suu vaatekappaleella estääksesi radioaktiivisuutta kulkeutumasta kehoosi hengityksen kautta.
 • Jos olet lähellä kotia, toimistoa tai julkista rakennusta ja jos rakennus on ehjä, siirry turvallisesti sisätiloihin.
 • Jos et pääse mihinkään rakennukseen turvallisesti sisälle, aja tien varteen ja mahdollisuuksien mukaan katveen tai suojan alle. Sammuta moottori, kuuntele tiedotusvälineitä ja odota rauhallisesti ohjeita. Pysy autossa, kunnes saat ohjeet jatkaa matkaa.

Puhelimen käyttö:

 • Vältä puhelimen käyttöä mahdollisen säteilyvaaran aikana. Puheluyhteyksien ylimääräinen kuormitus voi estää̈ kaikkien puhelujen perille menon, jolloin pelastustoiminta voi vaikeutua.

Lemmikin suojaaminen:

 • Jos sinulla on lemmikkejä ulkona, tuo ne mahdollisimman nopeasti sisälle tilaan, jossa voit poistaa mahdollisen pölyn ennen kuin se leviää ja jossa voit pestä ne huolellisesti saippualla ja vedellä.

Räjähdyksen jälkeen:

 • Älä yritä palata tai mennä räjähdyspaikalle. Jatka tiedotusvälineiden seuraamista.
 • Viranomaiset ohjeistavat mahdollisista lisäsuojatoimenpiteistä, evakuoinneista jne.

Meiltä kysyttyä likaisesta pommista