STUKin määräykset

Säteilyturvakeskuksen määräykset annetaan säteilylain (859/2018) ja ydinenergialain (990/1987) nojalla. Uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018 ja samalla tehtiin muutoksia ydinenergialakiin.

Säteilyturvakeskuksen määräyksillä tarkennetaan edellä mainittujen lakien säännöksiä. Määräykset ovat oikeudellisesti sitovia.

Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä koskeva määräys valmisteilla

STUK päivittää määräystään ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyistä. Uuden määräyksen luonnos on lausuntokierroksella 16.8.2023 asti. Lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lue myös STUKin uutinen asiasta.