Palveluhinnasto ja palveluiden yleiset toimitusehdot

STUK tuottaa tilauksesta toimialansa asiantuntijapalveluita. Vakiopalvelujen hinnat löytyvät hinnastosta. Mittaus-,  määritys-, ja vastaaviin hintoihin sisältyy pelkän tuloksen tuottaminen. Jos tilaus edellyttää muita toimenpiteitä, kuten näytteen esikäsittelyä tai tuloksen perusteella tehtävää turvallisuusarviointia, näistä toimenpiteistä veloitetaan erikseen.

Palvelut, joiden hintaa ei ole hinnastossa, hinnoitellaan valtion maksuperustelaissa (150/92) säädettyjen perusteiden mukaan. Jos työ tehdään aikaveloituksella, minimiveloitus on 0,5 tunnilta.

Palveluista perittäviin maksuihin lisätään laskutettaessa arvonlisävero.

Mittauspalveluiden yleiset toimitusehdot

Sisäilman radonpurkkimittausten yleiset toimitusehdot