Kansallinen toimintasuunnitelma radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi

Tavoitteena ehkäistä radonista aiheutuvia keuhkosyöpiä

Radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja. Suomessa vuosittain todetusta noin 2 000 keuhkosyöpäkuolemasta radonaltistumiseen arvioidaan liittyvän noin 300. Altistuminen radonille lisää erityisesti tupakoivien riskiä sairastua keuhkosyöpään. Radon aiheuttaa vuosittain noin 40 keuhkosyöpää tupakoimattomille ja on siten tupakoimattomien merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja. Suurin osa keuhkosyövistä voitaisiin välttää lopettamalla tupakointi ja vähentämällä altistumista radonille.

Tässä toimintasuunnitelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot, joiden avulla radonista aiheutuvaa keuhkosyöpäriskiä Suomessa voidaan pienentää. Toimintasuunnitelman pääpaino on sisäilman radonpitoisuuden vähentämisessä, koska hengitysilman radon on suomalaisille tavallisesti merkittävin säteilyaltistuksen aiheuttaja. Radonkaasu päätyy sisäilmaan joko rakennuksen alla ja ympärillä olevasta maa- ja kallioperästä, rakennustuotteista tai porakaivovedestä.

Radonriskejä voidaan pienentää – keinot tavoitteen saavuttamiseksi