Säteilymittaukset

Säteilyvaaratilanteessa säteilymittauksilla pyritään saamaan mahdollisemman hyvä kuva säteilytilanteesta ja sen kehittymisestä. Jos esimerkiksi ydinvoimalaitoksella tapahtuisi vakava onnettomuus, olisi mitattavien näytteiden ja paikkojen määrä suuri.

Mittauksien kiireellisyyttä arvioitaessa huomioidaan altistuvan väestön suuruus sekä eniten altistuvat ihmiset:

  • Ihmisistä mitataan kiireellisesti ne, jotka ovat eniten altistuneet säteilylle.
  • Näytteistä tai kohteista ensisijaisesti analysoidaan niitä, joiden kautta ihminen altistuu eniten säteilylle ottaen huomioon myös radioaktiivisten aineiden rikastumisnopeus.
  • Alueista keskitytään niihin alueisiin, joihin laskeumaa on tullut ja joissa tarvitaan suojelutoimenpiteitä. Tärkeää on myös saada selville tällaisten alueiden rajat.
  • Laajamittaisen säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa mittauksia ei tehdä ensisijaisesti evakuoiduilla alueilla, vaan mittaustoiminta keskitetään alueisiin, joissa ihmiset ovat ja/tai joissa tuotetaan suuria määriä päivittäiselintarvikkeita.

Ensivaiheessa tarvitaan määrityksiä, joiden avulla selvitetään ympäristön saastumistasoa ja ihmisten altistumista. Tärkeintä on tällöin saada tiedot ulkoisen säteilyn annosnopeuksista sekä ilmassa ja laskeumassa olevien radioaktiivisten aineiden pitoisuudet. Mittaustulokset julkaistaan Säteilyturvakeskuksen internetsivuilla.

Tilanteen edetessä ilmassa ja laskeumassa olevat radioaktiiviset aineet lisäävät radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia elintarvikkeissa ja juomavedessä sekä eläinten rehussa, jolloin näiden pitoisuusmittaukset nousevat tärkeimmiksi.

Elintarvikkeiden käyttöä rajoittamalla voidaan välttää ihmisten saamia sisäisiä säteilyannoksia elintarvikkeiden kautta. Tietoa elintarvikkeiden radioaktiivisuudesta tarvitaan myös elintarvikkeiden käyttö-, myynti- ja vientirajojen ylitysten seuraamiseen.

Alkutuotantoon liittyvistä raaka-aineista tärkeitä ovat muun muassa maito, kananmunat, liha ja vilja. Jotta ruoka olisi turvallista syödä, pitää kiinnittää huomiota myös siihen, että ruoka ei saastuisi elintarviketeollisuuden tuotannon aikana.

Säteilyvaaratilanteen myöhäisemmässä vaiheessa tehdään mittauksia luonnosta kerättävistä tuotteista, riistasta ja kalasta.

Lisätietoa ympäristön säteilyvalvonnasta ja mittaustuloksia