Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Tälle sivulle on koottu säteilytoimintaan liittyviä lomakkeita, sähköisiä palveluita ja ohjeita. Saat ne näkyviin napauttamalla plus-painikkeita. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointia tai asiointilomakkeitamme (Formbox.fi-palvelu).

Turvallisuuslupaan liittyvät sähköiset lomakkeet (Formbox)

 

Lomakkeita ja ohjeita aihealueittain

 

Turvallisuuslupahakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittajalla on oltava valtuudet

Turvallisuuslupahakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittajalla on oltava valtuudet hakemuksen tai ilmoituksen jättämiseen toiminnanharjoittajan edustajana. Varmistamme aina valtuuden ennen kuin otamme asian käsittelyyn. Jos hakemus tai ilmoitus on toimitettu sähköisen lomakepalvelun kautta, hakemuksessa tai ilmoituksessa on automaattisesti tieto, jos hakemuksen/ilmoituksen lähettäjälle on annettu Suomi.fi-valtuus. Muussa tapauksessa varmistamme valtuuden esimerkiksi kaupparekisteriotteesta, muusta asianomaisesta rekisteristä tai toiminnanharjoittajan antamasta valtakirjasta.

Valtuutusten antaminen STUKin kanssa asiointiin

Olemme ottaneet käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Palvelun avulla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta STUKin sähköisessä lomakepalvelussa säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioissa. 

Voit käyttää luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseen Säteilyturvakeskuksen turvaviesti-palvelua.

Lomakkeiden toimittaminen sähköpostitse tai postitse

Mikäli et voi käyttää sähköisiä asiointilomakkeitamme (Formbox.fi-palvelu), voit toimittaa lomakkeet sähköpostitse tai postitse seuraavasti:

Hakemusten ja ilmoitusten tavoitteelliset käsittelyajat

  • Tavanomaiset hakemukset ja ilmoitukset: 30 vrk
  • Hakemus STA-kelpoisuudesta: yli 30 vrk hakemuksen sisällöstä riippuen (käsittely sisältää tyypillisesti erillisen lausunnon hankkimisen)
  • Annosrekisteriin liittyvät asiat: pääsääntöisesti alle 30 vrk

Selainpohjainen Formbox-lomakepalvelu

Formbox.fi -lomakepalvelu toimii selaimilla Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita. Käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet.