Säteily laitteissa

Kodin, koulun ja toimiston laitteiden sähkömagneettiset kentät

Kodin, koulun ja toimiston sähkölaitteiden ja -johtojen läheisyydessä on sähkö- ja magneettikenttiä. Pienen jännitteen vuoksi sähkökentät ovat heikkoja. Sähkölaitteet aiheuttavat läheisyyteensä magneettikentän, joka heikkenee hyvin nopeasti etäisyyden kasvaessa. Kodissa, koulussa ja toimistossa on myös sähkölaitteita, jotka lähettävät mikroaaltoja. Tällaisia ovat esimerkiksi matkapuhelimet, langattoman lähiverkon (WLAN) laitteet, tietokoneet ja älymittarit. Nykyisin kodinkoneissa, kuten jääkaapissa ja astianpesukoneessa, voi olla WLAN-lähetin ja -vastaanotin. Sen kautta kodinkone liitetään tietoverkkoon, niin sanottuun esineiden internetiin (IoT, Internet of Things). Pienen lähetystehon vuoksi näiden laitteiden mikroaallot ovat heikkoja ja heikkenevät nopeasti, kun siirrytään kauemmaksi laitteesta.   

Kodin, koulun ja toimiston laitteiden sähkömagneettisista kentistä ei ole terveydellistä haittaa.

Optista säteilyä hyödyntävät laitteet

Optiseen säteilyyn kuuluvat ultraviolettisäteily (UV-säteily), näkyvä valo ja infrapunasäteily.

Ultraäänilaitteet

Ultraääni kytkeytyy heikosti ihmiseen, jos laite ei ole suorassa ihokontaktissa. Tällöin ihmisen kokema äänenpaine ei yleensä ole suurta ja laitteet eivät ole vaarallisia ihmiselle. Tämän tyylisiä laitteita on monissa kuluttajatuotteissa (esim. ultraäänipesurit, eläinkarkottimet ja ilmanvirtasäätimet). Yleisesti voi sanoa, että tällaisia laitteita on turvallista käyttää, jos ei ole kosketusetäisyydellä laitteen ultraäänilähettimestä. Kuluttajan on kuitenkin syytä noudattaa laitteen käyttöohjeita. Esimerkiksi ultraäänipesurit voivat aiheuttaa käyttämäänsä nesteeseen niin suuren äänenpaineen, ettei ihmiskehoa ole sinne syytä laittaa. 
  
Suorassa ihokontaktissa olevia kuluttajatuotteita ovat esimerkiksi ultraäänihammasharjat. Ne ovat yleensä akkukäyttöisiä, ja niiden käyttämä teho on pientä. Siten myös äänenpaine on niin matalaa, ettei se aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia.

Kauneudenhoidon sovellukset voivat myös käyttää ultraääntä. Nämä laitteet ovat yleensä suorassa ihokontaktissa, ja ultraääni kytkeytyy helpommin ihmiseen. Tämän takia ultraääntä hyödyntävien laitteiden ja hoitojen aiheuttamat äänenpaineen tasot on tiedettävä tarkemmin, jotta haitallisia terveysvaikutuksia ei tule. 

Lue lisää kauneudenhoidosta säteilevillä laitteilla 

Terveydenhuollossa on käytetty vuosikymmeniä ultraäänilaitteita kuvantamisessa ja hoidoissa. Esimerkiksi sikiön kuvaukset ovat tärkeä osa raskauden seurantaa. Kuvaukset ovat turvallisia, mutta varmuuden vuoksi esimerkiksi sikiön 3D- ja 4D-kuvauksia vain videoiden ottamiseksi muistoja varten on hyvä välttää.

Lue lisää ultraäänitutkimuksista (terveyskylä.fi)

Palovaroittimet

Palovaroittimet käyttävät optista säteilyä tai radioaktiivisten aineiden tuottamaa ionisoivaa säteilyä. Nämä jäävät varoittimien sisään, eikä niistä siten ole terveydellistä haittaa. Jotkut varoittimet voidaan liittää langattomasti WLANiin, jolloin ne lähettävät heikkoja mikroaaltoja. Niillä ei ole haitallisia terveysvaikutuksia.  

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]