STUKin julkaisut löydät Julkarista, joka on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto. STUKin omat sarjajulkaisut ja esitteet julkaistaan siellä kokonaisuudessaan pdf-muotoisina. STUK julkaisee tutkimus- ja muita artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Näistä Julkarista löytyy metatiedot.

Hakutoiminto alla hakee julkaisuja Julkarista. 

Säteilylähteitä varastoivat kauppiaat : Valvontaprojektin raportti

Alén, Riina Korhonen, Milla Siru, Tuomas
STUK-B 309 2023

Väestön altistus tuotesuojaporttien magneettikentille

Puranen, Lauri Moilanen, Vesa Toivo, Tim
STUK-TR 36 2023

Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2022

Kaipiainen, Maria Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Laine, Jussi-Pekka Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka
STUK-B 304 2023

Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2022

Vartti, Vesa-Pekka Turunen, Jani Huusela, Kari Teräväinen, Mikko Torvela, Tiina Mattila, Aleksi
STUK-B 300 2023

Mittausten riittävyys työpaikkojen radonselvityksissä

Kojo, Katja Perälä, Marjo Jeminen, Senja
STUK-B 308 2023