Mitä säteily on?

Säteily kuuluu luonnollisena osana elinympäristöömme. Säteilyä on kahdenlaista – ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä.

Ionisoivalla säteilyllä on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. Radioaktiiviset aineet lähettävät ionisoivaa säteilyä. Myös esimerkiksi röntgenlaitteet tuottavat sitä.

Ionisoimaton säteily on sähkömagneettista aaltoliikettä. Ionisoimatonta säteilyä hyödynnetään esimerkiksi matkapuhelimissa ja mikroaaltouuneissa. Myös auringon säteily on ionisoimatonta. Ionisoimattoman ja ionisoivan säteilyn raja on ultraviolettisäteilyn ja röntgensäteilyn välissä.