Radon muissa oleskelutiloissa

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo asuntojen ja muiden oleskelutilojen radonpitoisuuden viitearvojen noudattamista (Säteilylaki 859/2018, 15 §). Lisää tietoa Valvira - terveydensuojelu.

Muu oleskelutila

Muulla oleskelutilalla tarkoitetaan tilaa, joka on julkinen kokoontumistila tai muu pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu tila (Terveydensuojelulaki 13 § ja liite). Tyypillisiä muita oleskelutiloja ovat esimerkiksi koulut, kirkot, kirjastot, uimahallit ja yleisölle avoimet kuntosalit.

Selvitysvelvollisuutta koskevassa vastuunjaossa noudatetaan sitä, mitä terveydensuojelulain 27. §:n 2. momentissa säädetään terveyshaitan selvittämisestä, poistamisesta ja rajoittamisesta.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo ja ohjeistaa muiden oleskelutilojen radoniin liittyvissä asioissa.

Säädökset

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]