Vastuullisuus

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu valtion, ja siten myös STUKin, toimintaan ja lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen yhteiskunnan hyväksi. Ministeriöillä, virastoilla ja laitoksilla on myös vastuu työskennellä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. STUKin toiminnan tarkoituksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tämä sopii hyvin yhteen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman, Agenda 2030, tavoitteiden kanssa. Valtionhallinnon ohjeistuksen mukaan STUK sekä kasvattaa kädenjälkeään että pienentää tavoitteellisesti omaa jalanjälkeään vastuullisuustoimillaan.

Valtiolla kaikki virastot raportoivat kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä ja se auttaa samalla tunnistamaan alueita, joissa on vielä parannettavaa. STUK julkaisi keväällä 2022 ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa koskien vuotta 2021.

Tutustu STUKin vastuullisuusraportteihin:
Vastuullisuusraportti 2022 (pdf)
Vastuullisuusraportti 2021 (pdf)