Lainsäädäntö ja ohjeet

Säteilylain ja ydinenergialain sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus (STUK). Tähän osioon on koottu STUKin toiminnalle tärkeimmät substanssisäädökset, määräykset, ohjeet ja kansainväliset sopimukset. 

Säteilyturvakeskuksesta on annettu laki (1164/2022, stuklex.fi).

Kattavasti löydät säädökset Stuklex-palvelusta. Stuklex on säädöskokoelma, johon on koottu STUKin toimialan keskeisiä säädöksiä, viranomaisten määräyksiä ja STUKin viranomaisohjeita. ​​​​​​​

Vuonna 1995 ja sen jälkeen annetut säädökset ovat sähköisinä Valtion säädöstietopankissa (finlex.fi). Säädöstietopankissa ovat myös hallituksen esitysten perustelut laista ja asetuksista sekä niiden muutoksista.

Säädös- ja ohjeistopalvelu Sammio

Sammio on säteilylainsäädännön säädös- ja ohjeistopalvelu (sammio.stuk.fi). Vaatimuksia voi hakea lainsäädännön eri tasoilta ja STUKin määräyksistä.

Kuvaus säännöstörakenteesta. Laillisesti sitovia vaatimuksia ovat lait ja asetukset. Viranomaismääräykset ovat STUKin sitovia vaatimuksia, ja viranomaisohjeet yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia. ​​​​​​​

Lainsäädäntö

Säteilyturvallisuus

Ydinturvallisuus ja ydinvastuu

Valmiustoiminta

Painelaitteet, elintarvikkeet ja kuljetukset